Comparteix:

Biblioteca digital

 

Presentació

Espai Fourier

Biblioteca Digital

Glossari

Enllaços d'interès


 

NOTA IMPORTANT: Per accedir als continguts de la Biblioteca digital de la UPC cal tenir instal·lat el "Botó eBIB" al navegador. Més informació.

 


Bases de dades - DiscoveryUPC


 

Bases de dades

  • MathSciNet: base de dades bibliogràfica en línia creada per l'American Mathematical Society el 1996. Recull tots els continguts de la revista Mathematical Reviews des del 1940.

Recull de publicacions de Jean Baptiste Joseph Fourier al MathSciNet (accés des de la biblioteca digital UPC)

  • Zentralblatt MATH: base de dades bibliogràfica en línia que depèn de la Societat Europea de Matemàtiques. Classifica, ressenya i arxiva les publicacions en matemàtica pura i aplicada.

Recull de publicacions de Jean Baptiste Joseph Fourier al Zentralblatt MATH (sense accés a la UPC)


Termes generalsTermes en castellàTermes en anglèsMathSciNet
Acústica musical Acústica musical Musical acoustics

Anàlisi harmònica o Anàlisi de Fourier Análisis armónico o Anàlisis de Fourier Harmonic analysis or Fourier analysis

Anàlisi matemàtica Análisis matemático Mathematical analysis

 

Termes específicsTermes en castellàTermes en anglèsMathSciNet
Conducció de calor Conducción de calor Thermal conduction
Efecte hivernacle Efecto invernadero

Greenhouse effect

Equació de la calor Ecuación del calor Heat equation
Equació d’ona Ecuación de onda Wave equation
Equació de difusió Ecuación de difusión Ecuación de difusión
Llei de Fourier Ley de Fourier Fourier’s  law
Processament de senyals Procesamiento de señales

Signal processing

Processament digital d’imatges Procesamiento digital de imágenes Digital image processing

Sèries de Fourier Series de Fourier Fourier Series

Sismologia Sismología Seismology
Transformada de Fourier Transformada de Fourier Fourier transform
Vibració Vibración VibrationDiscoveryUPC

Nova eina de cerca que permet trobar en una única interfície el contingut electrònic subscrit per la UPC (articles, proceedings, revistes, llibres, bases de dades), els recursos físics disponibles a les biblioteques de la UPC i la producció allotjada al dipòsit institucional UPCommons.

Termes generalsTermes en castellàTermes en anglèsDiscoveryUPC
Acústica musical Acústica musical Musical acoustics
Anàlisi harmònica o Anàlisi de Fourier Análisis armónico o Anàlisis de Fourier Harmonic analysis or Fourier analysis
Anàlisi matemàtica Análisis matemático Mathematical analysis


Termes específicsTermes en castellàTermes en anglèsDiscoveryUPC
Conducció de calor Conducción de calor Thermal conduction
Efecte hivernacle Efecto invernadero Greenhouse effect
Equació de la calor Ecuación del calor Heat equation
Equació d’ona Ecuación de onda Wave equation
Equació de difusió Ecuación de difusión Diffusion equation
Llei de Fourier Ley de Fourier Fourier’s  law
Processament de senyals Procesamiento de señales Signal processing
Processament digital d’imatges Procesamiento digital de imágenes Digital image processing

Sèries de Fourier Series de Fourier Fourier Series

Sismologia  Sismología Seismology
Transformada de Fourier Transformada de Fourier Fourier transform
Vibració Vibración Vibration