Comparteix:

Per què estudiar a l'FME?

Per què estudiar Matemàtiques o Estadística?

  • Perquè et formaràs en el pensament rigorós i conceptual i, a la vegada, posar èmfasi en aspectes aplicats provinents del món tecnològic i empresarial.
  • Perquè tant les Matemàtiques com l'Estadística ofereixen un ampli ventall de sortides professionals, fet que facilita la incorporació al món laboral.
  • I perquè les Matemàtiques i Estadística són les professions amb menys atur, tal i com ho reflecteix el darrer estudi de l'INE.

En un Informe de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) aparegut dissabte 24/05/2014 a La Vanguardia s'afirma que en els cinc anys de crisi, qui millor l'ha sortejat han estat els Matemàtics i Estadístics, amb un índex d'atur del només un 6,8%.

Per què estudiar un grau de Matemàtiques o Estadística a l'FME?

Grups Reduïts

Entrada d'uns 40-60 estudiants per titulació.
Selecció exigent amb la nota de tall.
Seguiment més personalitzat.

Equip Docent

Altament qualificat en matemàtiques i estadística: docència i recerca.
Formació exigent i de qualitat en matemàtiques i estadística.

Entorn Tecnològic

Professorat compartit amb titulacions d'enginyeria i altres ciències aplicades.
Integració òptima en equips interdisciplinaris.