Comparteix:

Tràmits administratius

  

AVÍS IMPORTANT:

Les sol·licituds enviades (e-Secretaria, Demana...) en períodes no hàbils (festius, Setmana Santa, agost i festes de Nadal), es començaran a tramitar un cop comenci el següent període hàbil. 

Serveis presencials represos NOMÉS amb CITA PRÈVIA (link) i per aquells tràmits que no es puguin fer telemàticament (a través de l'e-secretaria i/o la Seu Electrònica) Consulta el tràmit al llistat adjunt. Abans de sol·licitar el tràmit, comprova que les teves dades personals que consten a l'e-secretaria són correctes.Per a qualsevol altra consulta o sol·licitud, pots contactar amb nosaltres a través de l'eina DEMANA. 

TRÀMIT

TERMINI

ESTAT

ACCÉS

 

 

Sol·licitud d’accés al grau per canvi d'estudis/centre 

Q1

de l'1 al 10 de juliol de 2024

(més informació [ 3 ])

Tancat

Q2

de l'15 al 24 de gener de 2025

(més informació [ 4 ])

Tancat

 

Sol·licitud d’accés estades esporàdiques

 

Sol·licitud d’accés estudiants visitants

 

Q1 de l'1 de juny al 15  de juliol de 2024

Obert

Q2 del 16 de desembre al 15 de gener de 2025

Tancat

Preinscripció i accés a màster

 

Relacionats

amb la

MATRÍCULA

Sol·licituds prèvies a la matrícula (afegir assignatures d'altres plans, ampliació nombre crèdits, canvi de dedicació, no ser avaluat curricularment, etc)

Q1 de l'1 al 15 de juliol de 2024

Tancat

Q2

del 16 al 24 de gener de 2025                 

(més informació [ 1 ])

Tancat

 

 

Sol·licituds de variacions de matrícula/canvi de grup

 

Q1

Fins el 16 de setembre de 2024 (màxim fins el 23 de setembre en el cas dels màsters)

Tancat

 

Q2

Fins el 21 de febrer de 2025                       

(més informació [ 2 ])

Tancat

 

Sol·licituds de baixa d'assignatures (només implicacions acadèmiques)

 

Renúncia matrícula

Q1 Fins el 31 d’octubre de 2024

 

Tancat

Q2 Fins el 31 de març de 2025

Tancat

Sol·licitud de reserva de plaça estudis de Grau

Q1

dia o període convocat/da

a la matrícula

Q2

 

Sol·licitud de reserva de plaça estudis de Màster

Q1 del 2 al 9 de setembre de 2024

Tancat

Q2 Fins el 14 de febrer de 2025

Tancat

Reconeixement i

transferència de crèdits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditació de la 3 llengua

 

Sol·licitud d'estudi de convalidacions/reconeixements 

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per coneixement de llengües

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil

 

Q1

Ordinari 2024-25: de l'1 de juny al 31 de juliol de 2024 i del 2 de setembre

Obert

 

 

Q2

Extraordinari 2023-24: 

de l'1 al 31 de juliol del 2024 i del 2 de setembre de 2024

Tancat

Ordinari 2024-25: de l'1 de desembre de 2024 al 15 de gener de 2025

Tancat

Permanència

 

Sol·licitud de continuïtat d'estudis

 

Q1

Fins el 15 de febrer de 2025

(curs 2024-2025)

Tancat

Q2

de l'1 al 24 de juliol de 2024

(curs 2023-2024)

Tancat

Títols

Sol·licitud de títol i/o Suplement europeu al títol

Tot el curs, excepte períodes de vacances i festius

Obert

Certificats

Certificació acadèmica personal 

 

Certificats situació de l'expedient (Matrícula, terminació d’estudis, dates d'examen, TFG/TFM...) i Certificat TIE-NIE

 

Certificació acadèmica oficial - Trasllat d'expedient o simultaneïtat d'estudis

Tot el curs excepte períodes de vacances i festius

 

 

 

Quan s'hagi obtingut plaça en l'altre centre

Obert

Altres


 

Carnet UPC

 

Compulses

 

Justificants d'assistència

Tot el curs, excepte períodes de vacances i festius

Obert

 
1 - Podràs consultar la resolució a l’e-secretaria i, en cas de ser acceptada, trobaràs l’assignatura al teu potencial el dia de la matrícula (si són d’altres centres, cal esperar la seva resposta).
2 - Q2 Les instàncies entrades fins al dia 9 de febrer, es resoldran pel coordinador/cap d'estudis el dia 14 de febrer; les entrades a partir del dia 10 i fins al 21 de febrer es resoldran el dia 28 de febrer.ATENCIÓ: Si la resolució és "concedida" es farà automàticament la modificació sol·licitada, amb la modificació de l'import que correspongui. Consulta l'estat a la teva e-secretaria.
3 - Resolució d'accés al grau per canvi d'estudis/centre Q1 el dia 22 de juliol.
4 - Resolució d'accés al grau per canvi d'estudis/centre Q2 el dia 28 de gener.

 

 

 Enllaços d'interès

e-Secretaria                Demana              Seu Electrònica         Cita prèvia