Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits administratius (calendari)

TRÀMIT

TERMINI

ESTAT

ACCÉS

 

 

Sol·licitud d’accés al grau per canvi d'estudis/centre

Q1

del 15 de maig

al 12 de juny 2018

Finalitzat

Q2 Places exhaurides al Q1

No disponible

 

Sol·licitud d’accés estades esporàdiques

 

Sol·licitud d’accés estudiants visitants

 

Q1 del 2 al 20 de juliol 2018

Finalitzat

Q2 del 8 al 18 de gener 2019

Finalitzat

Relacionats

amb la

MATRÍCULA

Sol·licituds prèvies a la matrícula

(afegir UD, ampliació nombre crèdits, canvi de dedicació…)

Q1 del 2 al 16 de juliol de 2018

Finalitzat

Q2 del 7 al 20 de gener 2019

Finalitzat

 

 

Sol·licituds de variacions de matrícula/canvi de grup

 

Q1

Grau: del 3 al 14 de setembre 2018

Màster: del 3 al 24 de setembre 2018

Finalitzat

Q2 del 31 de gener al 18 de febrer 2019

 Finalitzat

Sol·licitud de reserva de plaça estudis de Grau

Q1

dia o període convocat/da

a la matrícula

Q2

 

Sol·licitud de reserva de plaça estudis de Màster

Q1 del 3 al 28 de setembre 2018

Finalitzat

Q2 de l'1 al 15 de febrer 2019

Finalitzat

Reconeixement i

transferència de crèdits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditació de la 3 llengua

 

Sol·licitud d'estudi de convalidacions/reconeixements

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per coneixement de llengües

 

Q1

Ordinari: del 15 de maig al 15 de juny 2018

Finalitzat

Extraordinari: del 3 al 7 de setembre 2018

Finalitzat

 

 

Q2

Ordinari: del 3 de desembre 2018 al 15 de gener 2019

Finalitzat

Extraordinari: del 15 de maig al 14 de juny 2019

 

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil

 

 

Q1

 

En l’última matrícula del grau

 

Q2

Permanència

Sol·licitud de continuïtat d'estudis

Q2

del 2 al 20 de juliol 2018 Finalitzat

Títols

Sol·licitud de títol i/o Suplement europeu al títol

Tot el curs, excepte períodes de vacances i festius Obert

Certificats

Certificació acadèmica personal 

 

Certificats situació de l'expedient (Matrícula, terminació d’estudis, dates d'examen, TFG/TFM...) 

 

de l'1 de setembre al 24 de juliol

 

Obert

Certificació acadèmica oficial

(Trasllat d'expedient o simultaneïtat d'estudis)

Quan s'hagi obtingut plaça en l'altre centre

Altres documents

Carnet UPC

 

Compulses

 

Justificants d'assistència

 

 

Tot el curs, excepte períodes de vacances i festius

 

 

Obert