Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits administratius (calendari)

TRÀMIT

TERMINI

ESTAT

ACCÉS

 

 

Sol·licitud d’accés al grau per canvi d'estudis/centre

Q1

del 15 de maig

al 12 de juny 2018

 Obert

Q2

del 15 de desembre 2017

al 15 de gener 2018

Finalitzat

 

Sol·licitud d’accés estades esporàdiques

 

Sol·licitud d’accés estudiants visitants

 

Q1 del 3 al 21 de juliol 2017 Finalitzat

Q2 del 8 al 19 de gener 2018 Finalitzat

Relacionats

amb la

MATRÍCULA

Sol·licituds prèvies a la matrícula

(afegir UD, ampliació nombre crèdits, canvi de dedicació…)

Q1

del 30 de juny

al 16 de juliol 2017

Finalitzat
Q2 del 8 al 21 de gener 2018 Finalitzat

 

 

Sol·licituds de variacions de matrícula/canvi de grup

 

Q1

Grau: de l'1 al 15 de setembre 2017

Màster: de l'1 al 25 de setembre 2017

 

 

Finalitzat

Q2 de l'1 al 19 de febrer 2018 Finalitzat

Sol·licitud de reserva de plaça estudis de Grau

Q1

dia o període convocat/da

a la matrícula

Q2

 

Sol·licitud de reserva de plaça estudis de Màster

Q1 del 4 al 29 de setembre 2017 Finalitzat
Q2 de l'1 al 19 de febrer 2018 Finalitzat

Reconeixement i

transferència de crèdits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditació de la 3 llengua

 

Sol·licitud d'estudi de convalidacions/reconeixements

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per coneixement de llengües

 

Q1

Ordinari: del 15 de maig al 15 de juny 2018

 Obert

Extraordinari: de l'1 al 6 de setembre 2017

 Finalitzat

 

 

Q2

Ordinari: de l'1 de desembre 2017 al 15 de gener 2018

Finalitzat

Extraordinari: del 15 de maig al 15 de juny 2018

Obert

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil

 

 

Q1

 

En l’última matrícula del grau

 

Q2

Permanència

Sol·licitud de continuïtat d'estudis

Q2

De l'1 al 25 de juliol de 2017 Finalitzat

Títols

Sol·licitud de títol i/o Suplement europeu al títol

Tot el curs, excepte períodes de vacances i festius Obert

Certificats

Certificació acadèmica personal 

 

Certificats situació de l'expedient (Matrícula, terminació d’estudis, dates d'examen, TFG/TFM...) 

 

de l'1 de setembre al 24 de juliol

 

Obert

Certificació acadèmica oficial

(Trasllat d'expedient o simultaneïtat d'estudis)

Quan s'hagi obtingut plaça en l'altre centre

Altres documents

Carnet UPC

 

Compulses

 

Justificants d'assistència

 

 

Tot el curs, excepte períodes de vacances i festius

 

 

Obert