Comparteix:

Preguntes freqüents i fitxa Grau en Matemàtiques

Fitxa UPC
Preguntes freqüents


Sortides professionals: de què treballen els titulats en Matemàtiques?

fotoMostra
 • Molta gent identifica els estudis de matemàtiques amb la feina de docència a secundària. Això està molt lluny de la realitat: per exemple, només un 15% dels titulats de l'FME treballen en l'ensenyament secundari.
 • Les carreres de matemàtiques proporcionen un entrenament per a l'anàlisi i la resolució de problemes de tot tipus amb un alt nivell de creativitat. Aquestes característiques són molt buscades per les empreses, especialment en els sectors de la consultoria, les finances, la indústria i les noves tecnologies.
 • A la dreta teniu les dades de la darrera enquesta disponible (març de 2009) sobre ocupació dels titulats en matemàtiques de l'FME.

Amb el grau en matemàtiques, es pot treballar a l'ensenyament secundari?

 • Per accedir a una plaça de professor de secundària, tant a l'escola pública com a la concertada, s'ha de cursar un grau universitari i després fer el Màster de Formació de Professorat de Secundària.
 • En els darrers anys un percentatge molt baix de llicenciats han optat per la docència a secundària, en part degut a que l'explosió d'ofertes de treball a matemàtics per part d'empreses dels àmbits de les finances, consultoria, tecnologia i enginyeria no ha anat acompanyada d'un increment de titulats en matemàtiques.
 • Actualment hi ha molts centres docents d'ESO i batxillerat que busquen matemàtics per impartir aquesta matèria.

Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya?

 • Les enginyeries requereixen una bona base matemàtica: a la UPC hi ha més professorat de matemàtiques doctor que a la resta d'universitats catalanes juntes. Els grups de recerca en matemàtiques de la UPC investiguen en pràcticament tots els temes d'interès a nivell internacional, des dels més teòrics i abstractes fins als més aplicats.
 • La investigació en matemàtiques a la UPC destaca en tots els informes, on acostuma a ocupar el primer lloc en l'àmbit espanyol i posicions destacades en alguns aspectes a nivell internacional. Vegeu l'apartat del web dedicat a recerca.
 • L'FME té el privilegi de comptar amb aquest col.lectiu de personal docent i investigador per fer la docència de les assignatures del Grau en Matemàtiques. Això permet disposar en tots els casos de professorat especialista en la matèria que imparteix, amb un alt nivell d'excel.lència acadèmica, docent i investigadora.
 • La proposta acadèmica en matemàtiques de l'FME respon a la voluntat de formar els nostres estudiants en el pensament rigorós i proporcionar-los uns coneixements sòlids en totes les matèries bàsiques de les matemàtiques, i al mateix temps posar molt d'èmfasi en els aspectes aplicats provinents del món tecnològic i empresarial.
 • El CHE ExcellenceRanking de 2010 ha identificat 56 universitats a Europa amb estudis de matemàtiques d'excel.lència, de les quals cinc són espanyoles: les tres de Barcelona (UAB, UB i UPC) i les dues de Madrid (UAM i UCM). La UPC ocupa el primer lloc entre totes les espanyoles i forma part del grup de les cinc millors a nivell europeu, junt amb Berlin (Humboldt), Cambridge, Paris 11 (Orsay) i Viena.
 • L'FME ofereix títols de matemàtiqes en tots els tres cicles universitaris: a més del grau ofereix el Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica i el Doctorat en Matemàtica Aplicada.

Com es pot fer una doble titulació Matemàtiques + Enginyeria a la UPC?

 • La UPC té un centre especialitzat en oferir aquestes dobles titulacions: el Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). Visiteu el seu web per a més informació.
 • A aquestes dobles titulacions no s'hi accedeix per preinscripció sinó a través d'un procés de sel·lecció molt exigent que organitza el CFIS.
 • El curs 2010/2011, del total de 67 estudiants nous que van començar el grau en matemàtiques a l'FME, 24 van ser estudiants CFIS de dobles titulacions.
 • L'oferta del CFIS per al curs 2011/2012 permet combinar el Grau en Matemàtiques amb set enginyeries:
  • Ciència i Enginyeria de Dades 
  • Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 
  • Enginyeria Civil 
  • Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 
  • Enginyeria en Tecnologies Industrials 
  • Enginyeria Física 
  • Enginyeria Informàtica

Quina és la nota de tall a l'FME?

 • L'FME ofereix 75 places a la preinscripció universitària. Sempre hi ha hagut una demanda superior. A més d'aquestes places, alguns estudiants entren al grau com a estudiants CFIS de dobles titulacions havent demanat una enginyeria com a primera opció.
 • L'any 2023 la nota de tall ha estat del 12,95 (sobre 14).
 • Les matèries de batxillerat que donen un 0.2 de ponderació extra a la selectivitat són Matemàtiques i Física.

Què són les normes de permanència i la fase inicial?

 • La UPC exigeix un rendiment acadèmic al començament dels estudis durant la "fase inicial", que és el primer curs (dos quadrimestres) de la carrera: el primer any a l'FME s'han d'aprovar almenys 15 crèdits (dues assignatures de les vuit que hi ha a primer en el Grau en Matemàtiques) i en acabar el segon any s'ha d'haver aprovat tot el primer curs (aquesta condició es relaxarà properament deixant que puguin quedar una o dues assignatures per aprovar). Podeu trobar més detalls a Normativa UPC
 • D'aquesta manera s'aconsegueix que la pràctica totalitat dels estudiants que superen la fase inicial acabin els seus estudis en el temps previst, alhora que recondueixen els estudiants amb problemes cap a uns estudis més adequats a les seves capacitats i interessos.
 • A l'FME hi ha un 19,6 % de taxa d'abandonament (dades del curs 2021-2022), pocs estudiants no superen la fase inicial (en molts casos són estudiants que abandonen els estudis poc després de començar); la resta s'acaben titulant gairebé tots. El temps mitjà que inverteixen per acabar els estudis ha estat d'uns sis anys a la llicenciatura (de cinc anys) i les previsions són que sigui lleugerament inferior als cinc anys per al grau (de quatre). Aquesta mitjana de temps és força més baixa que el que és habitual a la resta de titulacions de la UPC i a les altres titulacions de matemàtiques d'universitats espanyoles.

Quins avantatges té estudiar matemàtiques a l'FME?

 • Els titulats en matemàtiques de l'FME s'han guanyat un prestigi de capacitat i formació sòlida en els àmbits en què treballen. Les empreses demanen estudiants formats aquí.
 • Es dóna a tots els estudiants una formació de molt alt nivell tant en els aspectes més teòrics com en els més aplicats, deixant oberta la porta a que cadascú pugui triar en acabar el grau entre diverses possibilitats i opcions de futur professional.
 • Tots els estudiants de Matemàtiques a l'FME són de primera prioritat: els interessa i agrada el que estudien, i això es nota en la vida diària de la Facultat.
 • L'FME és un centre petit on tothom es coneix i hi ha un molt bon ambient.
 • La infraestructura i els serveis: edifici propi amb jardí, biblioteca pròpia, sales d'estudi obertes 24 hores al dia, préstec de portàtils, equipament informàtic i audiovisual, facilitats per a la delegació d'estudiants, ...
 • L'FME té una cinquantena de convenis amb universitats estrangeres on els estudiants de grau poden anar a cursar part dels estudis amb programes d'intercanvi. Aproximadament una quarta part dels nostres estudiants opten per fer-ho.
 • Els estudiants de l'FME són molt actius en l'organització d'activitats extraacadèmiques: hi ha un grup de teatre que tots els cursos representa una obra, una coral que organitza dos concerts l'any, el club d'esport (trofeu Solà-Morales), excursions, sortides, festes, ...

No m'acabo de decidir. Què puc fer?

 • INFORMA'T: Als webs de les Universitats i Facultats, a les jornades de portes obertes, al Saló de l'Ensenyament, i, si encara trobes a faltar informació, parla directament amb els responsables acadèmics de les carreres que t'interessen. A l'FME pots demanar una entrevista a deganat.fme@upc.edu o al 934017301.
 • Participa en activitats (conferències, exposicions, tallers, concursos, preparació de la prova Cangur o l'Olimpíada Matemàtica, etc.) que et permetin conèixer més de prop les matemàtiques.
 • Demana consell: familiars, professors, coneguts que estudien a la universitat, ...
 • Sigues conscient que les matemàtiques pateixen moltes idees preconcebudes sobre la vitalitat de la recerca, les sortides professionals, la seva relació amb altres àmbits del coneixement, etc. i contrasta les informacions i -sobretot- les opinions que sentis.
 • Al final hauràs de prendre una decisió que, SEMPRE, segur que serà LA MILLOR DECISIÓ POSSIBLE!