Vés al contingut (premeu Retorn)

Vols marxar?

L'FME promou la mobilitat dels seus estudiants mitjançant acords amb altres Universitats dins del marc de diversos programes de mobilitat internacional, tant sigui a l’estranger (programa Erasmus+, UPC Europa, Amèrica Llatina) com dins del territori de l’Estat espanyol (el programa Sicue). I, recíprocament, acull estudiants d’altres universitats. Els avantatges d’estudiar fora són molts, com ara conèixer una altra universitat i zona geogràfica, ampliar el currículum i cursar assignatures específiques de la universitat de destí.

 


 

1.          

 

 

La Unió Europea ha concedit a la UPC la Carta Erasmus, document que l'acredita per participar en la convocatòria Erasmus+ i l'habilita per rebre fons en les diferents accions que inclou el programa fins al 2020.

 

La sessió informativa per marxar de mobilitat al curs 2018-19 tindrà lloc el dimecres 14 de febrer de 2018 a les 12:00h a l'aula 004.

Nota: Per tal que els estudiants de MAMME i MESIO de nou ingrés tinguin la oportunitat de marxar, s'obre una convocatòria extraordinària per a marxar al segon quadrimestre.


Sol·licitud de places convocatòria ordinària (e-Secretaria): del 13 de febrer al 6 de març de 2019.

Sol·licitud de places convocatòria extraordinària (e-Secretaria): del 15 de juliol al 4 de setembre de 2019.

 

Consulteu el calendari curs 2018-2019

Consulteu el calendari curs 2019-2020

1.1. Universitats amb les quals tenim conveni

PAÍSUNIVERSITATNº places/total mesosADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Alemanya Technische Universität Dortmund 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ludwig – Maximilians – Universität München 3 / 18 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Technische Universität München 2 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Freie Universität Berlin 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Technische Universität Darmstadt 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität Mannheim 4 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Universität Karlsruhe 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
University of Potsdam 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität zu Lübeck 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Bèlgica Katholieke Universiteit Leuven 4 / 24 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Université Catholique de Louvain 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Universiteit Gent 2 / 12 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Finlàndia University of Tampere 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
França Agrocampus Ouest 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Institut National des Sciences appliquées, Toulouse 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Institut National Polytechnique de Grenoble(1) 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Lille 1 - Sciences et Technologies 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Paris-Est Marne-la-Vallée 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université, Paris) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université du Paris 13 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analysis de l'Information (ENSAI) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Centrale Marseille

1 / 5

2 / 5

Matemàtiques (P),

Estadística (P)

Grècia Athens University of Economics and Business 2 / 12 Estadística (P)
Itàlia Università degli Studi di Napoli Federico II 4 / 24 Estadística (P)
Università degli Studi di Perugia 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli Studi di Firenze 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Politecnico di Milano 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli studi di Roma " La Sapienza" 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Università degli studi di Cagliari 2 / 10 Matemàtiques (U)
Università degli Studi dell'Aquila 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Università degli Studi di Padova 4 / 24 Matemàtiques (P)
Noruega Norwegian University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Països Baixos Delft University of Technology 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
University of Groningen 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
Vrije Universiteit Amsterdam 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)


Technische Universiteit Eindhoven

 

4 / 20

 

Matemàtiques (U, P)

Polònia AGH University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Wroclaw University of technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Portugal Universidade de Lisboa 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)

 

University of Porto

 

4 / 24

 

Matemàtiques (P)

Estadística (P)

Rep.Txeca Univerzita Karlova v Praze 4 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)

Brno University of Technology (BUT)

 1/6 Matemàtiques (P)
Univerzita Palackého V Olomouc I  2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Suècia Chalmers Tekniska Högskola 2 / 20 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Umea University 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Turquia Ege Üniversitesi 2 / 12 Estadística (P)

 

OBSERVACIÓ: U i P fan referència a Undegraduate (estudis de grau) i Postgraduate (estudis de màster). En principi, les assignatures a cursar a la Universitat de destí han de ser del nivell de les assignatures que s'estudien a l'FME. Si es volen estudiar assignatures d'un altre nivell es necessitarà l'autorització de les dues parts implicades (FME i Universitat de destí).

 

(1): Hi ha la possibilitat de fer una Doble Titulació. Per més informació s’ha de parlar amb el Cap d’Estudis de Matemàtiques.

 

1.2. Sol·licitud i resolució d’una plaça

Les sol·licituds es gestionen exclusivament mitjançant l'aplicatiu habilitat a l'e-secretaria, que trobareu a  e-Secretaria. A través de l'e-secretaria podeu consultar en tot moment l’estat de la vostra sol·licitud, accedint-hi mitjançant el vostre nom d’usuari i contrasenya. Un cop us hagin concedit una plaça, si hi esteu interessats haureu de canviar l’estat de la vostra plaça de “concedida” a “acceptada” i si no a “rebutjada”.

La concessió de les places ve donada per l'adequació de l'expedient acadèmic segons la Universitat de destí. En cas que s'excedeixi la demanda a una plaça en concret, es concedirà segons la valoració dels millors expedients acadèmics.

 

1.3. Precompromís i Learning Agreement

Un cop la vostra sol·licitud hagi estat acceptada, a les pàgines web de les universitats podreu trobar informació sobre les assignatures que ofereixen. Heu de decidir quines assignatures voleu seguir, fer una proposta de precompromís (per a estudiants CFIS trobareu el document corresponent aquí) i presentar-la a la Secretaria un cop hagi estat signada.

Quan la proposta de precompromís estigui acordada i signada per les parts, l'estudiant lliurarà a la secretaria signats per ell el Learning Agreement for studies (before the mobility) (model Learning Agreement for studies per l'estudiantat CFIS). Un cop signat pel vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME, l'estudiant es farà càrrec de que la Universitat de Destí l'hi signi i l'enviarà per email a . Aquesta primera part inclou les assignatures que es volen cursar a la Universitat de destí i els crèdits que es reconeixeran si se superen les assignatures.

En cas que s'hagi de fer alguna modificació del precompromís, haureu de presentar el document de modificació del precompromís a la Secretaria. Aquest document haurà d'estar signat prèviament per l'estudiant i el cap d'estudis. Posteriorment, presentareu el document amb les modificacions del Learning Agreement, anomenat Learning Agreement Modification (during the mobility), que haurà d'anar signat per l'estudiant, i la persona responsable de la Universitat de destí i presentat tot dins del termini establert al calendari.

Si tens dubtes de com has d'omplir els documents Learning Agreement i de modificació del mateix, consulta els Guidelines que trobaràs aquí.

1.4. Acord financer

Per poder confirmar la vostra mobilitat, és necessari que us descarregueu dues còpies del document anomenat Conveni financer que us trobareu a l' e-Secretaria  dins de l'apartat Mobilitat-Documentació. Les dues còpies les haureu de portar a Secretaria signades per vosaltres i un cop les hagi signat el Vice degà de Relacions Internacionals, haureu de recollir un dels originals.

1.5. Matriculació

Els estudiants que marxen de mobilitat s’han de matricular a través d' e-Secretaria en el mateix període que la resta d’estudiants, tantes vegades com quadrimestres duri l'estada.

Els estudiants que marxen només el primer quadrimestre han de matricular-se de les assignatures del segon quadrimestre en el mateix període (febrer) que la resta d’estudiants, tot i que encara no hagin finalitzat la seva estada de mobilitat.

1.6. Documentació

Aquí trobareu tota la documentació necessària per a dur a terme la vostra estada, dividida en les tres parts que composen la mateixa.

Si teniu dubtes a l'hora d'emplenar la documentació Erasmus+ podeu consultar a la guia els passos per a completar els documents.

 

Abans de marxar:

 • Proposta de precompromís: primer document amb les assignatures a la Universitat de destí, les assignatures o nombre de crèdits a reconèixer a la FME un cop superades i les assignatures (si és el cas) que voleu cursar a la FME. L'estudiant haurà d'entregar el document signat per ell i el Cap d'estudis a la Secretaria.

 • Proposta de precompromís (CFIS): primer document amb les assignatures a la Universitat de destí, les assignatures o nombre de crèdits a reconèixer a la FME un cop superades i les assignatures (si és el cas) que voleu cursar a la FME (per a estudiants CFIS).L'estudiant haurà d'entregar el document signat per ell i el Cap d'estudis a la Secretaria

 • Acord financer: document que us acredita com a estudiants que marxen sota el programa Erasmus+. Estarà disponible a la vostra e-secretaria i l'haureu de portar a secretaria signat (2 còpies originals).

 • Ordre SEPA: L'ordre de domiciliació és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant.  És a dir, s'utilitzarà tant per al pagament fraccionat de la matrícula, el pagament de matrícula per denegació de beca, i per al reintegrament d'ajuts de mobilitat. El document es descarrega de l'e-secretaria i cal que porteu l'original signat a Secretaria.

 • Assegurança obligatòria: És necessari que contracteu una assegurança amb les cobertures mínimes de l'enllaç següent: http://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/erasmus-estudis/2017-2018/ConcessioEstada#cover.

  Al següent enllaç teniu informació sobre l'empresa ONCAMPUS, que ofereix aquestes cobertures: Cobertures oncampus.

  Si us assegureu amb una altra companyia que no sigui ONCAMPUS, ens haureu de portar un original signat i segellat conforme la companyia us dóna totes aquestes cobertures. Si us assegureu amb ONCAMPUS, només ens haureu d'enviar un escaneig del pdf de l'assegurança.

 • Targeta Sanitària Europea: Us recomanem demanar-la per a estades a la Unió Europea. La pots demanar online a través d'aquest enllaç i és gratuïta.

 

Durant la vostra estada:

 • Modificació del precompromís: modificacions per a l'FME de les assignatures a cursar durant l'estada de mobilitat. Ha d'estar signat tant per l'estudiant com pel cap d'estudis.

 • Certificat d'incorporació (Certificate of arrival): l'ha de signar la vostra universitat de destí i reflexarà la data en la que oficialment inicieu la vostra mobilitat. El model del document el tindreu disponible a l'e-secretaria. Caldrà que l'envieu per correu electrònica a

 

Al tornar:

 • Transcript of records: informació relativa al rendiment acadèmic de l'estada, cal que la Universitat ens l'enviï (pot fer-ho per email a ) o bé que l'estudiant ens porti l'original en mà. La data termini per entregar les notes a la nostra Secretaria és el 30 de setembre.
 • Informe final de l'estudiant: es tracta d'una enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament. Al acabar l'estada, l'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents.
 • Certificat d'estada: Part complementària del certificat d'incorporació. L'haurà de signar la vostra universitat de destí i reflectirà la data en la que oficialment heu acabat la vostra estada en allà. Cal que a Secretaria rebem el document original.

 

1.7. Documentació per a altres programes de mobilitat

Per als estudiants que marxen sota altres programes de mobilitat, com ara els programes UPC-Europa, UPC-Empresa, UPC-USA, entre d'altres, la documentació és gairebé la mateixa que per al programa Erasmus+, excepte que en aquest cas no existeix com a tal l'acord financer. La documentació que necessita l'estudiant en aquest cas és la següent:

 

1.8. Beques i ajuts

Els estudiants que marxen a fer una mobilitat sota el marc Erasmus+ poden obtenir diversos ajuts com l' Erasmus+ estudis (import mensual en funció del país de destinació, fins a un màxim de 7 mesos finançats). Tota la informació al següent enllaç.

Addicionalment, els estudiants poden sol·licitar l’ajut MOBINT de l’AGAUR, una beca atorgada per la Generalitat.

En aquest document podràs veure les principals característiques i requisits de les beques a data de febrer de 2018.

També existeix el programa de Préstecs UPC Alumni, que proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior. Consulta més informació sobre la convocatòria a la web de UPC Alumni: https://alumni.upc.edu/ca/prestecs
L’objecte de la convocatòria és facilitar a l’estudiantat de la UPC que puguin realitzar una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un treball de fi de grau (TFG) a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), mitjançant un préstec UPC Alumni promogut per UPC Alumni conjuntament amb el Consell Social de la UPC. Aquest préstec ha de servir per finançar les despeses relacionades, com ara les de matrícula, allotjament o transport.

Al 2018 s'ha publicat la primera convocatòria de beques Santander Erasmus per a participants del programa Erasmus+ KA103 (marc europeu), adreçada a l'estudiantat que realitzi una mobilitat el curs 2019/2020: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/SantanderErasmus/2019-2020/Infogral. La beca s'ha de sol·licitar a la web del Banco Santander abans del 28 de febrer de 2019.

 

1.9. Prova de nivell d'idiomes

Els estudiants que marxin en el marc del programa Erasmus+ estaran obligats a fer una prova de nivell d'idiomes en començar i finalitzar l'estada. També hi haurà la possibilitat de fer cursos d'idiomes on-line mitjançant unes llicències que la UPC repartirà entre els beneficiaris. Si s'ha estat seleccionat per la UPC per fer un curs d'idiomes en línia, l'han de fer de manera obligatòria. Aquests cursos seran gratuïts. El resultat del test d'idiomes no podrà condicionar, en cap cas, la mobilitat.

 

1.10. Erasmus+ Pràctiques

Els estudiants també tenen la opció de marxar a fer el Treball de Final de Grau o de Màster a alguna universitat o fer pràctiques en empreses a l'estranger dins del marc Erasmus+ i obtenir l'ajut Erasmus+ Pràctiques (fins a un màxim de 3 mesos finançats). Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

 

Més Informació

Top

2.     

 

Des del curs 2014-2015, i de moment, els possibles intercanvis amb Suïssa no podran ser en el marc de l'Erasmus+. Malgrat això la mobilitat es podrà dur a terme, sempre i quan les Universitats suïsses ho acceptin, com a mobilitat "UPC-Europa" (mobilitat amb reconeixement acadèmic de l'estada i exempció de matrícula a la Universitat de destinació) i no serien elegibles per als possibles ajuts en el marc de l'Erasmus+ (ajut Erasmus+, ajut del MECD). Sí que el govern suís i les universitats suïsses financen ajuts pels estudiants. Trobareu més informació al següent enllaç.

Els acords que manté l'FME amb Suïssa els trobeu a la taula següent:

PAÍSUNIVERSITATNº places/total mesosADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Suïssa École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2 / 20 Matemàtiques (U,P)

 

ZHAW Zurich University of Applied Sciences

 


2/10

Matemàtiques (P), Estadística (P)

 

Pel que fa a la documentació, vegeu el punt 1.6 i 1.7.

 

Més Informació

Top

3.

 

3.1. Universitats amb les quals tenim conveni

PAÍSUNIVERSITATADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
México Instituto Tecnológico Autónomo de México Matemàtiques, Estadística
México Instituto Autónomo de Baja California Matemàtiques

 

El procediment i el termini per sol·licitar una plaça és anàleg al programa Erasmus.

 

També teniu la possibilitat de marxar a altres universitats d'Amèrica Llatina i Europa a través del programa CINDA, tot i que les places ofertes per aquest programa tenen un imprès i un calendari específics.

 

3.2 Documentació

 

3.3 Beques i ajuts

 • Ajut MOBINT de l’AGAUR.
 • Beques Santander Iberoamèrica per a estudiants de grau que realitzin una mobilitat a institucions d'Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú, Uruguai o Xile. Consulta la convocatòria 2018/2019 al següent enllaç: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/Santander/2018-2019/InfoGral
 • El programa de Préstecs UPC Alumni proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior. Consulta més informació sobre la convocatòria a la web de UPC Alumni: https://alumni.upc.edu/ca/prestecs
  L’objecte de la convocatòria és facilitar a l’estudiantat de la UPC que puguin realitzar una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un treball de fi de grau (TFG) a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), mitjançant un préstec UPC Alumni promogut per UPC Alumni conjuntament amb el Consell Social de la UPC. Aquest préstec ha de servir per finançar les despeses relacionades, com ara les de matrícula, allotjament o transport.

 

Més Informació

Top

4.

 

Consulta la informació de la convocatòria de mobilitat nacional SICUE 2018/2019 per a l'estudiantat de grau:

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/Sicue

Resum dels terminis:

 • Sol·licitud de mobilitat per part de l'estudiant: del 13 de febrer al 13 de març de 2018.
 • Publicació de resolucions: 27 d'abril de 2018.
 • Reclamacions contra la resolució. S'estableix un termini de 10 dies hàbils a partir de la resolució per estudiar les al·legacions.
 • Publicació de la resolució definitiva: 17 de maig de 2018
 • Elaboració de l'acord acadèmic: fins el 15 de setembre de 2018 per a les mobilitats del primer quadrimestre i anuals i fins el 31 d'octubre de 2018 per a les del segon quadrimestre.

 

4.1. Universitats amb les quals tenim conveni

UNIVERSITATADREÇAT A:
Universidad de Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau en Matemàtiques

Universidad de Granada 
Universidad de la Laguna 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Murcia 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Zaragoza 

 

Més Informació

Top

5. Erasmus Mundus

 

Dins d'aquest marc hi han programes per a estades de mobilitat de 6 o 10 mesos, tant per a estudis de Grau com de Màster i Doctorat, a diferents parts del món:

 

Eranet Plus. Projecte coordinat per la Universitat de Barcelona que permet realitzar estades a estudiants de grau, de màster, de doctorat i de postdoc, de 6 o 10 mesos en una de les universitats de Rússia de la xarxa Eranet-Plus.

Més informació a: http://www.eranet-rus.eu/.

 

AREAS+. Projecte coordinat pel Politecnico di Torino que permet realitzar estades de mobilitat o cursar estudis complets a estudiants de grau, de màster, de doctorat i de postdoc en les universitats del sud-est asiàtic que formen part de la xarxa AREAS+.

Més informació a:www.areas.polito.it/.

 

Nova Domus. Projecte on la UPC és universitat associada que permet sol·licitar beques per doctorat i postdoc per a marxar als EUA o Canadà per a fer estades en els àmbits de les ciències mèdiques, ciències naturals, fotònica i enginyeries.

Més informació a: novadomus.ub.edu/nova-domus/.

 

Més Informació

Top

6.

 

La UPC té conveni amb la Universitat de Tongji, Shanghai, Xina (Sino-Spanish Campus), que permet fer estades per cursar assignatures de Màster en anglès.

D'altra banda, si vols fer el TFG/TFM a la Xina, hi ha la possibilitat d'anar a la Beihang University (Pekin).

 

Consulta la Convocatòria UPC-Xina per marxar de mobilitat el curs 2018/2019 (convocatòria tancada).

 

Més Informació

Top

7. Assegurances de viatge

Assegurança obligatòria per a tots els programes i modalitats de mobilitat (Erasmus+, Suïssa, EUA, Canadà, etc.): És necessari que contracteu una assegurança amb les cobertures mínimes de l'enllaç següent: http://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/erasmus-estudis/2017-2018/ConcessioEstada#cover.

Al següent enllaç teniu informació sobre l'empresa ONCAMPUS, que ofereix aquestes cobertures: Cobertures oncampus.

Si us assegureu amb una altra companyia que no sigui ONCAMPUS, ens haureu de portar un original signat i segellat conforme la companyia us dóna totes aquestes cobertures. Si us assegureu amb ONCAMPUS, només ens haureu d'enviar un escaneig del pdf de l'assegurança.

 

Altres:

Si marxes a Europa, et recomanem que demanis la Targeta Sanitària Europea. La pots demanar online a través d'aquest enllaç i és gratuïta. 

 

Més Informació

Top

8. Allotjament

https://housinganywhere.com/

 •  Empresa amb central a Holanda implantada a més de 140 països
 • Cerques senzilles al seu buscador
 • Secured Payment service: Servei opcional que permet bloquejar el primer pagament a Housing Anywhere, que fa la transferència al propietari només quan l’estudiant arriba i es confirma que tot és ok (el pis correspon al que es va ofertar i acordar, i no hi ha incidències). No obligatori, però la majoria dels usuaris ho utilitza.
 • Els estudiants outgoing poden utilitzar-lo per ofertar fàcil i gratuïtament l’habitació o pis que deixen lliure durant l’estada. Les famílies poden obtenir un ingrés complementari mensual per ajudar a finançar l’estada dels seus fills.
 • Pels estudiants és gratuït. La UPC paga una quota anual modesta.
 • Ofereixen una beca a un estudiant UPC per actuar de punt local.

 

https://www.uniplaces.com/es/

 • Empresa amb oferta d’allotjament a diverses ciutats europees
 • Cerques senzilles al seu buscador
 • Servei amb el pagament del primer mes, bloquejat i garantit
 • Reserves garantides per als propietaris (si algú marxa abans d’hora, Uniplaces cobreix els mesos restants fins a final de contracte mentre es resol la reclamació o es busca una nova reserva)
 • Gratuït per a la UPC, cobren el servei a l’estudiant.
 • Amb el codi de descompte UPC2016 els estudiants tindran un 25% de descompte en el seu càrrec per servei.
 • Ofereixen una beca a un estudiant UPC per actuar de punt local.

 

9. Reconeixements de crèdits per estades de mobilitat

Els estudiants del Grau de Matemàtiques poden reconèixer 3 ECTS per cada quadrimestre de mobilitat (amb un màxim de 6 ECTS).

El reconeixement es farà d'ofici un cop finalitzada l'estada de mobilitat i haguem rebut tota la documentació necessària. A la darrera matrícula de la titulació l'estudiant/a podrà matricular el reconeixement de la mobilitat, per tal de que li apareguin els crèdits a l'expedient.

 10. On trobar més informació?

 Contacte:

 

- Vicedegà Relacions Internacionals / Vice-dean of International Relations
   Jaume Soler Villanueva ()

- Tècnica de Relacions Internacionals/ Administrative Officer
   Sandra Carbajo ()

Adreça / Address
Secretaria de l'FME
C/ Pau Gargallo 14, Edifici U, 08028 Barcelona
Tlf: +34 93 401 56 99 / Fax: +34 93 401 58 81

 

Top