Vés al contingut (premeu Retorn)

Estades esporàdiques

Estudiants que fan estades esporàdiques en màsters universitaris de la UPC

Són estudiants esporàdics els qui s’incorporen en un ensenyament de màster universitari de la UPC per cursar assignatures per sota del mínim de crèdits que estableix la Normativa de permanència de la UPC (per sota de 15 ECTS) amb efectes acadèmics i no ho fan en el marc d’un programa de mobilitat o conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí.
A més, han d’estar matriculats d’un programa de màster universitari o de doctorat en una altra universitat catalana o de l’Estat espanyol.

Matrícula

Uns dies abans del període de matrícula, l'estudiant haurà de portar a Secretaria de l'FME la següent documentació:
  1. Full de sol.licitud, complimentada, signada i segellada per la universitat d'origen :
  2. Original i còpia del DNI/ NIE
  3. Original i còpia de la matrícula de la Universitat d'origen
  4. Foto carnet amb fons blanc, amb mida estàndard foto carnet DNI.

Preu matrícula

El preu aplicable a les estades esporàdiques d’estudiants d’altres universitats en màsters de la UPC es calcularà segons la inscripció d’assignatures que es formalitzi en cada centre docent o institut universitari.
S’aplicarà el preu per crèdit corresponent a cada màster, al qual s’afegiran les despeses de gestió d’expedient. El preu per serveis de suport a l'aprenentatge s'abonarà en un únic centre o institut universitari.
Els preus aplicats a les estades esporàdiques no estan subjectes a cap recàrrec per repetició d’assignatures, ni tampoc a cap de les exempcions i bonificacions previstes en el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de Catalunya i a la Universitat oberta de Catalunya.


Marc normatiu