Comparteix:

Estades esporàdiques

Estudiants que fan estades esporàdiques en màsters universitaris de la UPC

Són estudiants esporàdics els qui s’incorporen en un ensenyament de màster universitari de la UPC per cursar assignatures per sota del mínim de crèdits que estableix la Normativa de permanència de la UPC (per sota de 15 ECTS) amb efectes acadèmics i no ho fan en el marc d’un programa de mobilitat o conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí.
A més, han d’estar matriculats d’un programa de màster universitari o de doctorat en una altra universitat catalana o de l’Estat espanyol.

Procediment de sol·licitud

Lliurar a través de la plataforma Demana (seleccionar Estudiantat Esporàdic) en els terminis previstos al calendari, la següent documentació:

1. Full de sol·licitud, complimentada i signada per la universitat d'origen i l'estudiant:

2. Còpia DNI/NIE/ Passaport  

3. Còpia de la matrícula de la universitat d'origen

 

Preu matrícula

El preu aplicable a les estades esporàdiques d’estudiants d’altres universitats en màsters de la UPC es calcularà segons la inscripció d’assignatures que es formalitzi en cada centre docent o institut universitari.
S’aplicarà el preu per crèdit corresponent a cada màster, al qual s’afegiran les despeses de gestió d’expedient. El preu per serveis de suport a l'aprenentatge s'abonarà en un únic centre o institut universitari.
Els preus aplicats a les estades esporàdiques no estan subjectes a cap recàrrec per repetició d’assignatures, ni tampoc a cap de les exempcions i bonificacions previstes en el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de Catalunya i a la Universitat oberta de Catalunya.


Marc normatiu

 

Contacte

Si després d’haver llegit aquesta pàgina encara tens dubtes, contacta’ns a través de a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Selecciona el tipus de tràmit Accés – Estudiantat Esporàdic.