Vés al contingut (premeu Retorn)

Places d'accés al Grau en Matemàtiques per canvi d'estudis/centre 16-17

Marc normatiu

La Normativa Acadèmica General de Graus, contempla l’accés directe per canvi de centre i/o d’estudis universitaris oficials espanyols sense haver d’obtenir-ne plaça pel procés de la preinscripció universitària de la Generalitat. L'accés implica en tots els casos el tancament de l'expedient d'origen.

Requisits i condicions

Poden accedir per aquesta via

  • aquells estudiants als quals se’ls pugui reconèixer un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas es reconeix el TFG (Treball Fi de Grau).
  • no estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen.

 

  • En el cas d'estudis parcials fets a l'estranger:

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via els estudiants que no hagin obtingut l'homologació o equivalència dels seus títols a Espanya i puguin convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas es reconeix el TFG. En cas contrari s'ha de demanar l'admissió mitjançant la preinscripció universitària de la Generalitat.


No poden accedir per aquesta via

  • els estudiants titulats, en disposició d'obtenir el títol o pendents de superar només el TFG; ni els que volen simultaniejar estudis, o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
  • Tampoc poden ser admesos els estudiants de grau de la UPC als quals resta per superar únicament el TFG ni els procedents d'altres universitats o plans antics als quals els quedi per superar, un cop realitzat el reconeixement, menys de 60 ECTS del Grau en Matemàtiques.

En tots aquests casos s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció universitària de la Generalitat https://accesnet.gencat.cat

Nombre de places per al Grau de Matemàtiques

3 places

Criteris d’assignació

En funció de l’expedient i de la nota d’accés.

Procediment de sol·licitud

1. Sol·licitar l’estudi de convalidacions a Secretaria de l’FME.

L'objectiu de l'estudi previ de reconeixement de crèdits/convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir al grau per aquesta via d'accés. La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer/convalidar no implica l'accés als estudis, és de caràcter informativa, i en cas favorable permet presentar posteriorment la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis.

2. Sol·licitar l’accés a l’aplicatiu: https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=1

Calendari

2n. Quadrimestre:
Sol·licitud estudi convalidacions:  de l'1 de desembre de 2016 al 13 de gener de 2017
Sol·licitud d’accés a l’aplicatiu:    del 15 de desembre de 2016 al 13 de gener de 2017
Resolució:    25 de gener de 2017