Vés al contingut (premeu Retorn)

Telèfons i horaris

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Adreça Campus Diagonal Sud, Edifici U, C/ Pau Gargallo 14, 08028 Barcelona
Telèfon

34 · 93 401 58 80 (consergeria)

 

A/e
Horari de l'edifici


Biblioteca
Telèfon 34 · 93 401 70 20
A/e
Localització Planta 1
Horari Horari Biblioteca
Funcions
 • Especialitzada en recursos d'informació de matemàtiques i estadística
 • Préstec de documents de les biblioteques UPC i biblioteques de les universitats catalanes
 • Préstec d'equipaments (portàtils, auriculars, calculadores, etc)
 • Espais per estudiar en silenci (sala de lectura de la biblioteca, bucks individuals)
 • Espais per estudiar en grup (sales de treball)
 • Preservació de la producció docent FME (exàmens, Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màsters, apunts, etc)
 • Preservació de la producció de recerca de matemàtiques i estadística (e-prints, DRAC, revistes, etc)

Top

Consergeria
Telèfon 34 · 93 401 58 80
A/e
Localització Planta 0 · Recepció
Horari de 8 a 21h, de dilluns a divendres
Funcions
 • Atenció i informació a l'usuari
 • Gestió de la correspondència (interna i externa), paqueteria i missatgeria
 • Control i subministrament de material
 • Emergències i atenció immediata
 • Revisió de l'estat general dels espais
 • Control d'accessos a l'edifici i a les seves dependències

Top

Doctorat
Telèfon 34 · 93 401 58 61
A/e

Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Doctorat: Matrícula, expedients i beques específiques
 • Lectures de tesis doctorals. Tribunals

Top

Gestió acadèmica
Telèfon 34 · 93 401 72 98
A/e
Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions Gestió dels expedients dels estudiants de Grau i Màster:

 • Accés (visitants, per trasllat, simultaneïtat, prova de conjunt, canvi de pla, adaptacions)
 • Sol·licituds i instàncies (reserva plaça, autoritzacions a la matrícula, trasllats, continuïtat d'estudis...)
 • Títols, certificats i altres documents relacionats amb l'expedient
 • Matrícula
 • Beques i Ajuts, descomptes de matrícula, devolucions...
 • Arxiu, custòdia i seguiment dels expedients dels estudiants

Top

Organització docent i relacions laborals
Telèfon 34 · 93 401 59 21
A/e
Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Suport en la planificació de la docència
 • Planificació dels espais per a la docència. Organització d'horaris i grups
 • Reconeixements de crèdits, convalidacions i assimilacions
 • AAD (encàrrec docent)
 • Actes i avaluació d'assignatures
 • Planificació de la defensa de TFG's i TFM
 • Borsa de treball de l'FME
 • Convenis de cooperació educativa i les pràctiques en empresa

Top

Preinscripció de màsters i postgrau
Telèfon 34 · 93 401 58 61
A/e

Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Preinscripció al Màster
 • Suport a l'organització de la defensa de TFM's
 • Suport a la Gestió del Postgrau en Tècniques Quantitatives per a Mercats Financers

Top

Qualitat
Telèfon 34 · 93 401 59 21
A/e
Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Desplegar, mantenir i fer el seguiment intern dels processos i procediments associats a les directrius del sistema d’assegurament intern de la qualitat
 • Tenir cura de la implementació i el seguiment de les actuacions previstes per a l’assegurament de la qualitat
 • Proposar la planificació anual del sistema d’assegurament intern de la qualitat i fer-ne el seguiment
 • Elaborar la memòria anual de l’FME

Top

Recursos i serveis
Telèfon 34 · 93 401 58 82
A/e
Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Gestió econòmica (pressupost, convenis, ajuts, projectes...), financera i patrimonial del centre
 • Compres i inventari
 • Gestió de personal i de beques de col·laboració
 • Registre i custòdia documental
 • Suport logístic als plans d'actuació de l'edifici
 • Control d'accés a l'edifici
 • Habilitació i control d'espais
 • Reserves d'aules, sales i equipaments

Top

Relacions internacionals
Telèfon 34 · 93 401 56 99
A/e
Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions Gestió de la mobilitat dels estudiants de Grau i Màster:

 • Acords bilaterals i dobles titulacions (establiment, seguiment, renovacions)
 • Mobilitat dels estudiants OUTGOING (resolució places, precompromís, credencial, beques, matrícula, avaluacions, certificats...)
 • Mobilitat dels estudiants INCOMING (accés, learning agreement, matrícula, avaluacions, certificats...)
 • Comunicació i coordinació amb universitats partner (acords, nominació estudiants, intercanvi informació i documentació...)
 • Sol·licituds i instàncies (ampliació estada, renúncia, modificacions matrícula...)

Top

Serveis TIC
Telèfon 34 · 93 401 70 46
A/e
Localització Planta 0 · Despatxos 213 i 224
Horari

De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

De dimarts a divendres, de 15 h a 19 h.

Funcions
 • Suport a la docència, la recerca i la gestió
 • Desenvolupament d'aplicacions
 • Webs i intranets
 • Infraestructura: xarxa, servidors, equips, impressió, xarxa sense fils, còpies de seguretat, alta disponibilitat, multimèdia
 • Seguretat

Top

Suport a la direcció
Telèfon 34 · 93 401 73 01
A/e
Localització Planta 0 · Secretaria del Deganat
Horari (*) de 9 a 14 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17 h dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà de 9 a 14 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Suport administratiu al Degà o Degana i a l'Equip de direcció del Centre
 • Organització i difusió d'actes institucionals i culturals
 • Activitats de promoció de l'FME
 • Comunicació i xarxes socials

Top