Comparteix:

Telèfons i horaris

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Adreça Campus Diagonal Sud, Edifici U, C/ Pau Gargallo 14 08028 Barcelona
Telèfon

34 · 93 401 58 80 (consergeria)

 

A/e
Horari de l'edifici


Biblioteca
Telèfon 34 · 93 401 70 20
A/e
Localització Planta 1
Horari Horari Biblioteca
Funcions
 • Especialitzada en recursos d'informació de matemàtiques i estadística
 • Préstec de documents de les biblioteques UPC i biblioteques de les universitats catalanes
 • Préstec d'equipaments (portàtils, auriculars, calculadores, etc)
 • Espais per estudiar en silenci (sala de lectura de la biblioteca, bucks individuals)
 • Espais per estudiar en grup (sales de treball)
 • Preservació de la producció docent FME (exàmens, Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màsters, apunts, etc)
 • Preservació de la producció de recerca de matemàtiques i estadística (e-prints, DRAC, revistes, etc)

Top

Consergeria
Telèfon 34 · 93 401 58 80
A/e
Localització Planta 0 · Recepció
Horari de 8 a 21h, de dilluns a divendres
Funcions
 • Atenció i informació a l'usuari
 • Gestió de la correspondència (interna i externa), paqueteria i missatgeria
 • Control i subministrament de material
 • Emergències i atenció immediata
 • Revisió de l'estat general dels espais
 • Control d'accessos a l'edifici i a les seves dependències

Top

Gestió acadèmica (Graus, Màsters i Doctorat)
Telèfons

Genèric: 34 - 93 401 72 98

Preinscripció Màsters:   34 - 93 401 72 89

Doctorat:  34 - 93 401 58 61

A/e

Estudiants UPC: DEMANA

Altres: 

Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari

Atenció presencial amb cita prèvia. Més informació
Horari d'atenció presencial (cita prèvia) i telefònica: Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11 a 13h i dimecres de 15:30 a 17:30h.*

Horari estiu de l'1 de juny al 30 de setembre: Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11 a 13h.

TANCAT: Setmana Santa, Agost i vacances Nadal.

Funcions

Gestió dels expedients dels estudiants de Grau, Màster i Doctorat:

 • Accés Grau Matemàtiques (per trasllat, simultaneïtat, adaptacions, prova de conjunt, canvi de pla, adaptacions)
 • Accés Màster i Doctorat (Aplicatiu Preinscripció UPC)
 • Arxiu, custòdia i seguiment dels expedients dels estudiants
 • Beques i Ajuts, descomptes de matrícula, devolucions, beques específiques de Doctorat...
 • Instàncies (reserva de plaça, autoritzacions a la matrícula, trasllats, continuïtat d’estudis...)
 • Matrícula (Grau, Màster i Doctorat)
 • Reconeixements de crèdits, convalidacions i assimilacions
 • Títols, certificats i altres documents relacionats amb l’expedient
 • Treballs Finals de Grau, Treballs Finals de Màster, Tesis Doctorals

Top

Mobilitat estudiantat
Telèfon 34 - 93 401 56 99
A/e

Estudiants UPC: DEMANA

Altres: relacions.internacionals.fme@upc.edu

Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*)

Atenció presencial amb cita prèvia. Més informació 
Horari d'atenció presencial (cita prèvia) i telefònica: Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11 a 13h.*

TANCAT: Setmana Santa, Agost i vacances Nadal.

Funcions

Gestió de la mobilitat dels estudiants de Grau i Màster:

 • Comunicació i coordinació amb universitats partner (acords, nominació estudiants, intercanvi informació i documentació...)
 • Instàncies (ampliació estada, renúncia, modificacions matrícula...)
 • Mobilitat dels estudiants OUTGOING (resolució places, precompromís, credencial, beques, matrícula, avaluacions, certificats...)
 • Mobilitat dels estudiants INCOMING (accés, learning agreement, matrícula, avaluacions, certificats...)
 • Estudiants visitants i esporàdics.

 Top

Relacions Laborals
Telefon +34  934015921
A/e relacions.laborals.fme@upc.edu
Localització Planta 0. Oficina administrativa
Horari (*)

Amb cita prèvia 11h a 13h els dimecres

TANCAT :Setmana Santa, Agost i Vacances de Nadal

Funcions
 • Borsa de treball
 • Convenis de cooperació Educativa i Pràctiques Externes
 • Forum FME  
 • Jornades I+D Màsters
 • Nous contactes i col·laboracions amb empreses                                                                                  

Top

Qualitat
Telèfon 34 · 93 401 59 21
A/e
Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) d’11 a 13 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17:30 h, dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà d'11 a 13 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Desplegar, mantenir i fer el seguiment intern dels processos i procediments associats a les directrius del sistema d’assegurament intern de la qualitat
 • Tenir cura de la implementació i el seguiment de les actuacions previstes per a l’assegurament de la qualitat
 • Proposar la planificació anual del sistema d’assegurament intern de la qualitat i fer-ne el seguiment
 • Elaborar la memòria anual de l’FME

Top

Recursos i serveis
Telèfon 34 · 93 401 58 82
A/e
Localització Planta 0 · Oficina Administrativa
Horari (*) Horari d'atenció presencial i telefònica: Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11 a 13 hores. A l'agost, i període de Nadal, l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Gestió econòmica (pressupost, convenis, ajuts, projectes, recerca...), financera i patrimonial del centre
 • Compres i inventari
 • Gestió de personal i de beques de col·laboració
 • Registre i custòdia documental
 • Suport logístic als plans d'actuació de l'edifici
 • Control d'accés a l'edifici
 • Habilitació i control d'espais
 • Reserves d'aules, sales i equipaments

Top

Serveis TIC
Telèfon 34 · 93 401 70 46
A/e
Localització Planta 0 · Despatxos 213 i 224
Horari

De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.i de 15 h a 19h

Funcions
 • Suport a la docència, la recerca i la gestió
 • Desenvolupament d'aplicacions
 • Webs i intranets
 • Infraestructura: xarxa, servidors, equips, impressió, xarxa sense fils, còpies de seguretat, alta disponibilitat, multimèdia
 • Seguretat TIC

Top

Suport a la direcció
Telèfon 34 · 93 401 73 01
A/e
Localització Planta 0 · Secretaria del Deganat
Horari (*) de 9 a 14 h, de dilluns a divendres
de 15:30 a 17 h dimarts
(*) excepte de l'1 de juny fins al 30 de setembre que l'horari serà de 9 a 14 h de dilluns a divendres i a l'agost, període de Pasqua i Nadal, que l'Oficina romandrà tancada.
Funcions
 • Suport administratiu al Degà o Degana i a l'Equip de direcció del Centre
 • Organització i difusió d'actes institucionals i culturals
 • Activitats de promoció de l'FME
 • Comunicació i xarxes socials

Top