Comparteix:

Dobles titulacions

CFIS

La Facultat de Matemàtiques i Estadística ofereix diverses opcions de dobles titulacions, que permeten als estudiants obtenir simultàniament dos títols oficials i un títol propi de la Universitat Politècnica de Catalunya, que acredita els estudiants que segueixen aquests itineraris.

El disseny d'aquestes dobles titulacions té un enfocament interdisciplinari específic que obre oportunitats professionals d'alt perfil per a estudiants amb elevat rendiment acadèmic.

A la UPC, a través del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS)

Grau en Economia-Estadística (titulació interuniversitària UB-UPC)

La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC i la Facultat d'Economia i Empresa de la UB ofereixen la possibilitat de fer la doble titulació en estadística i economia que et permetrà aconseguir, en finalitzar els estudis, tots dos títols de grau.

La gestió d'aquesta doble titulació és a càrrec de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB.

Doble titulació en Matemàtiques i títol superior de Música de l'ESMUC

La doble titulació entre el grau en Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i el títol superior de Música de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), és l’única titulació a Catalunya que permet compaginar ambdós estudis. Neix de la necessitat de disposar d’un doble títol que doni resposta a la demanda d’una part de l’estudiantat que, fins ara, havia de triar entre una titulació i una altra. Més informació.

ENSIMAG

La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC ofereix la possibilitat de fer la doble titulació a l'École National Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble per obtenir el títol de Grau en Matemàtiques i Ingénieur INPG.

Per a més informació sobre requisits, consulteu a Secretaria.

Illinois Institute of Technology

L'FME ofereix la possibilitat de cursar una doble titulació de màster conjuntament amb l'Illinois Institute of Technology (IIT), USA. En un any i mig l'estudiant que opti per aquesta opció aconseguirà el títol del MAMME per l'FME i el títol del Master in Applied Mathematics per l'IIT.

Presentació informativa de l'IIT 2018

Les sol·licituds s'han de fer abans de l'1 de novembre del primer semestre del màster.

L'FME també té un acord per fer el Treball Fi de Màster a l'IIT, sota la direcció d'un professor d'allà.

Per a més informació sobre el procediment, consulteu a Secretaria.