Vés al contingut (premeu Retorn)

Memòria i Informe de gestió

Cada any la Facultat elabora una memòria d'activitats i un informe de gestió que recull els fets més significatius d'aquell període així com els principals indicadors d'activitat. La memòria, aprovada pels òrgans de govern de la Facultat, permet conèixer com és la FME en cada període i rendir comptes davant els òrgans de govern de la Universitat i la societat en general.

 

Memòria

Informe de gestió