Comparteix:

Sortides professionals en l'àmbit de l'Estadística

  • Administracions públiques: activitats en instituts oficials d’estadística, projeccions demogràfiques, tendències socials, mercat de treball, assignació òptima de recursos..
  • Salut i ciències naturals: serveis de sanitat, medicina, salut pública, indústria farmacèutica, assaigs clínics, sanitat animal, medi ambient, ciències de la vida, bioinformàtica i agricultura
  • Economia i finances: ciències actuarials, assegurances, banca, avaluació de riscos i concessió de crèdits, borsa, gestió de carteres de valors, anàlisi financera, investigació de mercats, anàlisi de la competència o polítiques de preus.
  • Indústria i serveis (incloent-hi la informàtica): disseny d’experiments, control de qualitat, millora de processos i productes, logística, gestió d’inventaris, planificació de la producció i gestió òptima de recursos i sistemes energètics
  • Docència i recerca.