Comparteix:

Plans d'estudis i Guies docents

Plans d'estudis

Els plans d'estudis de les titulacions anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) es troben publicats al Boletín Oficial del Estado (BOE); els plans d'estudis de les titulacions de grau i màster  (EEES)  consulteu-los a l'apartat Estudis de la facultat [1].

Més informació a: Servei de Gestió Acadèmica UPC.

EstudisBOE
Grau en Matemàtiques [1]
Grau en Estadística [1]
Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering [1]
Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) [1]
Màster en Matemàtica Aplicada (extingit)
Màster en Enginyeria Matemàtica (extingit)
Llicenciatura en Matemàtiques (extingit) Pla 92
Diplomatura en Estadística (extingit) Pla 90, Pla 96
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (extingit) Pla 99

 [1] consulteu-los a l'apartat Estudis de la facultat.

Guies docents

Recull exhaustiu de les guies docents de la Facultat de Matemàtiques i Estadística des de la seva creació l'any 1992 fins l'actualitat. També disponibles a UPCommons

Per consultar la Guia docent del curs actual Fitxes completes de les assignatures.

 

 

Titulacions pre-EEESTitulacions EEES
Curs 2023-24 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2022-23 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2021-22 GM GIE (UB- UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2020-21 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2019-20 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2018-19 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2017-18 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2016-17 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2015-16 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2014-15 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2013-14 GM GIE (UB-UPC) MESIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2012-13 LM LCTE* GM GIE (UB-UPC) MIEIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2011-12 LM DE LCTE GM GIE* (UB-UPC) MIEIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2010-11 LM DE ALE LCTE GM GIE* (UB-UPC) MMA MEM MIEIO (UPC-UB) MAMME
Curs 2009-10 LM DE ALE LCTE GM GIE* (UB-UPC) MMA MEM MEIO
Curs 2008-09 LM DE ALE LCTE MMA MEM MEIO
Curs 2007-08 LM DE ALE LCTE
Curs 2006-07 LM DE * LCTE
Curs 2005-06 LM DE * LCTE
Curs 2004-05 LM DE * LCTE
Curs 2003-04 LM DE * LCTE
Curs 2002-03 LM DE * LCTE
Curs 2001-02 LM DE * LCTE
Curs 2000-01 LM DE * LCTE
Curs 1999-00 LM DE * LCTE
Curs 1998-99 LM DE ALE
Curs 1997-98 LM DE ALE
Curs 1996-97 LM DE ALE
Curs 1995-96 LM DE ALE
Curs 1994-95 LM DE ALE
Curs 1993-94 LM DE ALE
Curs 1992-93 LM DE *

 

Acrònims:
EEES Espai Europeu d'Ensenyament Superior
LM Llicenciatura de Matemàtiques
DE Diplomatura d'Estadística
ALE Assignatures de Lliure Elecció
LCTE Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
*LCTE Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (vegeu guia docent de MEIO)
GM Grau en Matemàtiques
GIE Grau Interuniversitari en Estadística (UB-UPC)
*GIE Grau Interuniversitari en Estadística (UB-UPC) no disponible
MMA Màster en Matemàtica Aplicada
MEM Màster en Enginyeria Matemàtica
MEIO Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC)
MIEIO (UPC -UB) Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB)
MESIO (UPC-UB) Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB)
MAMME Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering

 

* El contingut de les fitxes és el corresponent a la data d'elaboració de la memòria.