Comparteix:

POINCARE-2020-MEMORIA-Avogadro-estudi_del_pendol_simple_les_corbes_de_lissajous_i_el_moviment_caotic_del_pendol_doble.pdf