Comparteix:

Acord entre la revista TEMat i el Premi Poincaré de l'FME

Acord entre la revista TEMat i el Premi Poincaré de l'FME per a publicar una adaptació dels treballs guanyadors d'aquest certamen a la revista TEMat (2018)

Atesa la proposta dels editors de la revista, alguns dels quals són titulats en Matemàtiques de l'FME, per donar a conèixer i valoritzar els treballs de recerca realitzats pels estudiants de secundària i que són visibilitzats a través del Premi Poincaré de l'FME, s'acorda oferir l'opció de publicar una adaptació dels treballs guanyadors del Premi Poincaré a la revista TEMat. 

La possibilitat de publicar els articles escrits per aquests joves alumnes de secundària, que segurament serà la primera vegada que tindran aquesta oportunitat, és una gratificació afegida a l'obtenció del propi Premi Poincaré.

Aquesta proposta es farà efectiva en la present edició del Poincaré 2018 i es demanarà als alumnes premiats el permís per a publicar el seu treball, amb els canvis i les adaptacions pertinents, seguint les indicacions dels editors de la revista.

Què és TEMat? la revista d'articles divulgatius escrits per estudiants de matemàtiques d'arreu de l'Estat Espanyol

Està principalment orientada al fet que estudiants dels últims anys de la carrera puguin escriure petits articles sobre els seus treballs finals de grau o de màster, i la idea és que aquests s'escriguin de manera que estudiants més joves puguin entendre el seu contingut. La publicació és gratuïta i electrònica, de manera que qualsevol persona pugui accedir als continguts.

La revista persegueix dos objectius principals:

  • Apropar als estudiants de cursos avançats al món de les publicacions acadèmiques
  • Oferir als estudiants més joves la possibilitat de conèixer una gran varietat de temes que queden fora del currículum dels graus universitaris, i pels que es puguin interessar a l'hora de realitzar els seus propis treballs.

Ara bé, les matemàtiques no les fan només estudiants d'últims anys de carrera, i que entre els estudiants de secundària hi ha alguns que tenen un gran interès per les matemàtiques i que realitzen treballs de recerca de gran qualitat, per la qual cosa es pretén publicar els treballs de recerca realitzats per alumnes de batxillerat i que han estat premiats pel Premi Poincaré de l'FME.