Comparteix:

Avaluació de les titulacions

La verificació, el seguiment de la implantació del títol, la introducció de possibles modificacions i l’acreditació són els processos d'avaluació que configuren el cicle de vida de les titulacions.

Per a consultar la documentació relacionada amb els processos d'avaluació de titulacions de l'FME, clicar a sobre de cada icona.

Per a més informació sobre el marc VSMA, podeu consultar el web del GPAQ