Comparteix:

Erasmus +

 

La Unió Europea ha concedit a la UPC la Carta Erasmus, document que l'acredita per participar en la convocatòria Erasmus+ i l'habilita per rebre fons en les diferents accions que inclou el programa fins al 2027.


1. Universitats amb les quals tenim conveni

Els acords que manté l'FME dins el marc Erasmus + els trobeu a l'apartat Convenis d'aquest web, a l'apartat Erasmus +.

 


2. Sol·licitud i resolució d’una plaça

Les sol·licituds es gestionen exclusivament mitjançant l'aplicatiu habilitat a l'e-Secretaria. Accedint a l'aplicatiu amb les vostres credencials UPC, podreu consultar en tot moment l’estat de la vostra sol·licitud. Un cop us hagin concedit una plaça, haureu de d'actualitzar el seu estat. De “concedida” a “acceptada” si voleu acceptar la plaça, o pel contari a “rebutjada” si no voleu la plaça concedida.

La concessió de les places ve donada per l'adequació de l'expedient acadèmic segons la Universitat de destí. En cas que s'excedeixi la demanda a una plaça en concret, es concedirà segons la valoració dels millors expedients acadèmics.

 


3. Precompromís i Learning Agreement

Un cop la vostra sol·licitud hagi estat acceptada, a les pàgines web de les universitats podreu trobar informació sobre les assignatures que ofereixen. Heu de decidir quines assignatures voleu seguir, fer una proposta de precompromís, validar-la amb el/la Cap d'Estudis i enviar-nos-la pel DEMANA (documents plantilla a l'apartat Documentació).

Quan la proposta de precompromís estigui acordada i signada per les parts corresponents, l'estudiant haurà de preparar el Learning Agreement. L'estudiant es responsabilitza de preguntar a la universitat de destí si estan connectats a la plataforma Erasmus Without Papers. En cas que ho estiguin, el Learning Agreement s'haurà d'omplir a través de l'e-Secretaria > Mobilitat > Learning Agreement. En cas contari, el document es gestionarà mitjançant la nostra plantilla en word. En qualsevol dels casos, el Learning Agreement conté les assignatures que es volen cursar a la Universitat de destí amb enllaç a la rúbrica de l'assignatura i també els crèdits que es reconeixeràn si se superen les assignatures. El Learning Agreement ha d'estar signat per tres parts: l'estudiant, el Vicedegà de Relacions Internacions de l'FME i la universitat de destí.

En cas que s'hagi de fer alguna modificació del precompromís, haureu de presentar el document de modificació del precompromís a través del DEMANA. Posteriorment, presentareu el document de modificació del Learning Agreement, que haurà d'anar signat per l'estudiant, i la persona responsable de la Universitat de destí i presentat tot dins del termini establert al calendari. Si es va gestionar a través d'Erasmus Without Papers, les modificacions del Learning Agreement es faran a través de l'e-Secretaria.

Si tens dubtes de com has d'omplir els documents Learning Agreement i de modificació del mateix, pots consultar els Guidelines que trobaràs aquí.4. Documentació i passos a seguir

Podreu trobar informació detallada al respecte a l'apartat Documentació d'aquest web, a la secció Erasmus+.

Si teniu dubtes a l'hora d'emplenar la documentació Erasmus+ podeu consultar a la guia els passos per a completar els documents.

 

5. Beques i ajuts

Podreu trobar informació detallada al respecte a l'apartat Beques i Ajuts d'aquest web.

 


6. Preparació de l'idioma

Els estudiants que marxin en el marc del programa Erasmus+ tenen l'opció de fer una prova de nivell d'idiomes previ a l'estada. També hi haurà la possibilitat de fer cursos d'idiomes on-line mitjançant unes llicències que la UPC repartirà entre els beneficiaris. Aquests cursos seran gratuïts. El resultat del test d'idiomes no podrà condicionar, en cap cas, la mobilitat. Més informació.

 


7. Erasmus+ Pràctiques

Els estudiants també tenen la opció de marxar a fer el Treball de Final de Grau o de Màster a alguna universitat o fer pràctiques en empreses a l'estranger dins del marc Erasmus+ i obtenir l'ajut Erasmus+ Pràctiques. Podeu trobar més informació en aquest enllaç (apartat Erasmus Pràctiques).

 


8. Sol·licitud d'extensió d'estada

Per sol·licitar una extensió d'estada primerament s'ha d'informar a i posteriorment seguir el procediment a través d'aquest apartat del web de l'SGA. Caldrà demanar una extensió de l'estada quan entre les dates previstes inicialment i les que es preveu que seran al final hi ha una diferència de 30 o més dies.

 Requisits:

  • La sol·licitud s'ha de presentar 30 dies abans de la finalització de l'estada.
  • El total de l'estada Erasmus+ no pot superar els 360 dies.
  • L'extensió ha de tenir una motivació acadèmica i sempre ha d'anar acompanyada de la modificació del Learning Agreement.


 Documentació necessària:

 

Més Informació