Comparteix:

Convenis

 

 

Erasmus +

 

PAÍS UNIVERSITAT Nº places / Màxim mesos (per totes les places) ADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Alemanya Technische Universität Dortmund 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ludwig – Maximilians – Universität München 1 / 6 Estadística (P)
Technische Universität München 4 / 40 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Freie Universität Berlin 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Technische Universität Darmstadt 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität Mannheim 4 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Universität Karlsruhe 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
University of Potsdam 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität zu Lübeck 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Bèlgica Katholieke Universiteit Leuven 2 / 12;
2 / 12
Matemàtiques (U, P);
Estadística (P)
Université Catholique de Louvain 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Universiteit Gent 1 / 6 Matemàtiques (P)
Finlàndia University of Tampere 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
França Agrocampus Ouest 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Institut National des Sciences appliquées, Toulouse 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Institut National Polytechnique de Grenoble(1) 4 / 40 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Côte d’Azur - Ecole Polytech Nice Sophia 2 / 12 Matemàtiques (P)
Université Lille 1 - Sciences et Technologies 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Gustave Eiffel (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université, Paris) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Université Montpellier - Faculté des Sciences 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université du Paris 13 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analysis de l'Information (ENSAI) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Centrale Marseille 2 / 10;
1 / 5
Matemàtiques (P);
Estadística (P)
Université de Toulon (UTLN) 2 / 10;
2 / 10 
Matemàtiques (U, P);
Estadística (P)
Grècia Athens University of Economics and Business 2 / 12 Estadística (P)
Itàlia Alma Mater Studiorum Università di Bologna 2 / 12 Estadística (P)
Università degli Studi di Napoli Federico II 4 / 24 Estadística (P)
Università degli Studi di Perugia 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli Studi di Firenze 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Politecnico di Milano 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli studi di Roma " La Sapienza" 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
Università degli studi di Cagliari 2 / 10 Matemàtiques (U)
Università degli Studi dell'Aquila 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Università degli Studi di Padova 4 / 24 Matemàtiques (P)
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
Noruega Norwegian University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Països Baixos Delft University of Technology 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Vrije Universiteit Amsterdam 2 / 10

Matemàtiques (U, P) Estadística (P)

 Technische Universiteit Eindhoven 4 / 20 Matemàtiques (U, P)
Polònia AGH University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Wroclaw University of Technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Warsaw University of Technology 2 / 12;
2 / 12
Matemàtiques (U, P);
Estadística (P)
Portugal Universidade de Lisboa  4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
University of Porto 4 / 24 Matemàtiques (P),Estadística (P)
República Txeca  Univerzita Karlova v Praze 4 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Brno University of Technology (BUT)  1 / 6 Matemàtiques (P)
Univerzita Palackého V Olomouc I  2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Suècia Chalmers Tekniska Högskola 4 / 20 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Umea University 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Turquia Ege Üniversitesi 2 / 12 Estadística (P)

 

(1): Hi ha la possibilitat de fer una Doble Titulació. Per més informació s’ha de parlar amb el Cap d’Estudis de Matemàtiques.

 

 

Suïssa i Regne Unit

 

PAÍS UNIVERSITAT Nº places / Màxim mesos ADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Suïssa École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Regne Unit  Newcastle University 2 / 12; 
2 / 12
Matemàtiques (U, P);
Estadística (P)

 

  

Amèrica Llatina

 

PAÍS UNIVERSITAT ADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Mèxic  Instituto Tecnológico Autónomo de México 2 places Matemàtiques (U, P), 2 places Estadística (P)
Universidad Autónoma de Baja California 1 plaça: Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Xile Universidad Santiago de Chile 1 plaça per semestre Estadística (P) només TFM

 

 

Xina

 

PAÍS UNIVERSITAT ADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Xina Universitat de Tianjin 1 plaça en total: Matemàtiques (P), Estadística (P)
Universitat de Tongji 2 places en total: Matemàtiques (U, P), Estadística (P). Es pot fer TFE si ambdós centres ho accepten, cas per cas.

 

 

SICUE

 

UNIVERSITAT ADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Universidad de Cádiz 

 

 

 

 

 

 

Matemàtiques (U)

Universidad de Granada 
Universidad de la Laguna 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Murcia 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Zaragoza 
Universitat de les Illes Balears 

 

 

OBSERVACIÓ: U i P fan referència a Undegraduate (estudis de grau) i Postgraduate (estudis de màster). En principi, les assignatures a cursar a la Universitat de destí han de ser del nivell de les assignatures que s'estudien a l'FME. Si es volen estudiar assignatures d'un altre nivell es necessitarà l'autorització de les dues parts implicades (FME i Universitat de destí).