Comparteix:

Amèrica Llatina

 

 
1. Introducció

La UPC i l'FME tenen acords de mobilitat amb diverses universitats d'Amèrica Llatina. Els estudiants poden beneficiar-se de marxar a països amb una cultura molt rica i viure experiències fantàstiques a l'altra banda de l'atlàntic.


2. Universitats amb les quals tenim conveni

Els acords que manté l'FME amb universitats d'Amèrica Llatina els trobeu a l'apartat Convenis d'aquest web, a la secció Amèrica Llatina. També podeu consultar al web del GRI els acords que existeixen a nivell UPC amb altres universitats.

 El procediment i el termini per sol·licitar una plaça és anàleg al programa Erasmus+.

 

També existeix la possibilitat de marxar a altres universitats d'Amèrica Llatina i Europa a través del programa PIU (CINDA), tot i que les places ofertes per aquest programa tenen un imprès i un calendari específics. PIU és el "Programa de Intercambio Universitario" creat per la xarxa CINDA, amb l'objectiu de facilitar i recolzar l'intercanvi entre estudiants de grau, màster, doctorat, docents, acadèmics i gestors de les universitats membres de CINDA. 

 

 
3. Documentació

Podreu trobar informació detallada al respecte a l'apartat Documentació d'aquest web, a la secció Mobilitat fora d'Europa.

 

 
4. Beques i ajuts

Podreu trobar informació detallada al respecte a l'apartat Beques i Ajuts d'aquest web.

 

 

 


5. Sol·licitud d'extensió d'estada

Per sol·licitar una extensió d'estada primerament s'ha d'informar a  i posteriorment seguir el procediment a través d'aquest apartat del web de l'SGA. Caldrà demanar una extensió de l'estada quan entre les dates previstes inicialment i les que es preveu que seran al final hi ha una diferència de 30 o més dies.

 Requisits:

  • La sol·licitud s'ha de presentar 30 dies abans de la finalització de l'estada.
  • El total de l'estada de mobilitat no pot superar els 360 dies.
  • L'extensió ha de tenir una motivació acadèmica i sempre ha d'anar acompanyada de la modificació del Learning Agreement.

 Documentació necessària:


 

Més Informació