Comparteix:

Reconeixements de crèdits mobilitat

 

Els estudiants del Grau de Matemàtiques poden reconèixer 3 ECTS per cada quadrimestre de mobilitat (amb un màxim de 6 ECTS).

El reconeixement es farà d'ofici després de finalitzar l'estada, sempre i quan haguem rebut tota la documentació necessària de la mobilitat. A la darrera matrícula de la titulació, l'estudiant/a podrà matricular el reconeixement de la mobilitat, per tal de que li apareguin els crèdits a l'expedient.