Comparteix:

Beques i Ajuts

Apartat amb informació referent a beques i ajuts per estades de mobilitat fora d'Espanya i quins programes són elegibles.

 
 

En aquesta presentació podràs veure les principals característiques, requisits de les beques, combinacions possibles i més informació a data de febrer de 2023.

 Al següent enllaç podreu trobar informació adicional sobre les Beques de Mobilitat.

 

1. Erasmus+ estudis/pràctiques  Erasmus+ Regne Unit 

La Unió Europea cofinança diverses ajudes adreçades a estudiants que fan mobilitat d'estudis o de pràctiques dins d'Europa o bé a països fora de la Unió Europea no annexats al programa Erasmus+ (TPNAP).
 
En cas de mobilitats dins del marc Europeu i països associats (Regne Unit), es pot sol·licitar la beca Erasmus+ KA131 , tant per estudis com per pràctiques. Podreu trobar més informació a la presentació mencionada a l'inici de la pàgina. També en aquest apartat del web del SGA, concretament els dos primers punts.
 
Per altra banda, la UPC i Europa també contemplen ajuts a Tercers països no associats al programa (TPNAP), abans conegut com a beca KA171. És un llistat de països amb qui la UPC i les seves escoles tenen acords i que l'estudiant té l'opció de demanar una beca cofinançada per la Unió Europea. Podreu trobar més informació a la presentació mencionada a l'inici de la pàgina. També en aquest apartat del web del SGA, concretament els dos darrers punts.
 
MOLT IMPORTANT: s'ha de tenir en compte que les modificacions fora de termini i els seus efectes poden afectar a les sol·licituds de beca general del curs vigent i el curs següent.


2. Santander  Erasmus+  

La beca Santander Erasmus 2023/2024 es pot sol·licitar a través de la seva plataforma des del 2 de novembre i fins el 14 de març de 2023. Podreu trobar més informació sobre la convocatòria al següent enllaç.
Per aquesta convocatòria el repartiment de beques és el següent:
  • 125 Beques de 1.000 euros cadascuna per estudiants que hagin rebut el curs anterior una beca general del Ministeri i als estudiants que acreditin legalment una discapacitat igual o superior al 33%.
  • 1.750 Beques de 500 euros cadascuna per estudiants que siguin beneficiaris d'una ajuda Erasmus+ estudis o pràctiques amb els millors expedients acadèmics.
Tot el detall de la convocatòria està disponible en aquest apartat del web del Servei de Gestió Acadèmica (SGA).

Per a qualsevol dubte sobre aquesta beca si us plau contacteu amb l'SGA a través de la plataforma d'atenció online Demana SGA.


3. MOBINT AGAUR  Erasmus+ Suïssa Regne Unit Amèrica Llatina  Xina

És un ajut promogut per la Generalitat de Catalunya destinat a l’estudiantat que ha estat seleccionat per fer una estada acadèmica de mobilitat el curs 2023-2024, amb la finalitat de contribuir a finançar les despeses que comporta cursar estudis en altres països. Podreu trobar més informació a la pàgina web d'AGAUR MOBINT-MIF.
 
En aquest enllaç podreu consultar una breu presentació informativa per la convocatòria de 2023-2024.


4. UPC Alumni  Erasmus+ Suïssa Regne Unit Amèrica Llatina Xina

El programa de Préstecs UPC Alumni, proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques trencant les barreres econòmiques que dificulten l'accés a la formació superior. Consulta més informació sobre la convocatòria al web de UPC Alumni.

L’objecte de la convocatòria és facilitar a l’estudiantat de la UPC que pugui realitzar una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un treball de fi de grau (TFG) a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), mitjançant un préstec UPC Alumni promogut per UPC Alumni conjuntament amb el Consell Social de la UPC. Aquest préstec ha de servir per finançar les despeses relacionades, com ara les de matrícula, allotjament o transport.


5. Pròpies del govern Suís  Suïssa

Donat que Suïssa no pertany al programa Erasmus+ 2021-2027, el govern suís i les universitats suïsses financen pel seu compte ajuts pels estudiants, equiparables als ajuts Erasmus, amb l'objectiu d'assegurar la continuïtat de les mobilitats dins del marc Erasmus+. Trobareu més informació al següent enllaç