Comparteix:

Calendari Mobilitat

Tràmits i terminis pels estudiants de mobilitat de l'FME

Curs 2024-25

 

Abans de marxar

Tràmits

Terminis

Reunió informativa

 

14/02/2024 (presencial a l'FME)

Sol·licitar plaça

 

Sol·licitar plaça a través de l'e-Secretaria 14/02/2024 - 03/03/2024
Publicació de la resolució provisional 08/03/2024
Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant) 08/03/2024 - 13/03/2024

Reunió de tràmits

03/04/2024 a les 13h 

Preparar l'estada 

Completar el procés de preinscripció (Application) a la universitat de destí

Consultar les dates a la pàgina web de la universitat de destí (els terminis poden ser molt ajustats!)

Enviar a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat el precompromís de reconeixements signat per l'estudiant/a i acordat amb el/la Cap d'Estudis. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar.

Q1 / Anual:

fins el 15/05/2024


Q2:

fins el 15/11/2024

Elaborar el Learning Agreement, basat en el precompromís, a través de l'e-Secretaria > Mobilitat > Learning Agreement. Incloure enllaç al catàleg de cursos per cada assignatura afegida i les dates aproximades d'inici/finalització de l'estada. Més informació (diferent pels no Erasmus).

Q1 / Anual:

fins el 31/05/2024

 

Q2:

fins el 01/12/2024

Presentar sol·licituds d'ajuts Consultar les diferents convocatòries
  • Learning Agreement (relació d'assignatures a cursar a la universitat de destí i el seu reconeixement a l'FME) signat per totes les parts.
  • Ordre SEPA de dades bancàries. L'ordre de domiciliació bancària SEPA és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant. Les dades bancàries s'introdueixen a l'e-Secretaria a l'apartat Les meves dades > Comptes bancaris, després es descarrega el document.
  • Introduir dades bancàries on es vol rebre l'ajut Erasmus: Cal omplir-les a l'e-secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada mobilitat.
  • Acord financer o credencial (l'estudiant rebrà una notificació).Q1 / Anual:

fins el 16/06/2024


Q2:

fins el 15/12/2024

Matrícula Q1 (per a mobilitats Q1 / Anual)

Matrícula Q2 (per a mobilitats Q2)

Mateix període que la resta d'estudiants

 

Durant l'estada a la universitat de destí

Tràmits

Terminis

Presentar documentació al centre de destí

(Consultar web de la universitat de destí)

 

En arribar (o quan es requereixi seguint les indicacions del centre de destí)

Penjar el certificat d'incorporació a la vostra e-Secretaria apartat Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació > Certificat d'incorporació.

 

Durant els primers 15 dies des de l'arribada a la destinació.

 

Si hi ha modificacions d'assignatures

Sol·licitar modificació del precompromís al Cap d'Estudis de l'FME i a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Durant l'estada (indicant: programa, hores i ECTS). Un cop validat, procedir amb el document Modificació del Learning Agreement. Més informació

Q1: fins el 06/10/2024

Q2: fins el 10/03/2025

Sol·licitar modificació de la matrícula. Mateix període que la resta d'estudiants

Matrícula Q2

Mateix període que la resta d'estudiants

Demanar a la universitat de destí 

Certificat d'estada (ha de coincidir amb les dates de la credencial o apropar-se)

Abans de tornar

Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien directament a l'FME)

Extensió de l'estada

(informar-nos i posteriorment fer la sol·licitud a través de l'SGA)

Més informació
30 dies abans de la finalització de l'estada a través d'aquest apartat del web de l'SGA.

Al tornar

Tràmits

Terminis

Presentar a la Secretaria de l'FME

 

 

 

 

 

A l'arribada a l'FME


 

Certificat d'estada S'ha de pujar a la e-Secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació > Certificat d'estada.
Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien a l'FME directament).
Entregar informe final de l'estada (si s'escau)

Informe final de l'estudiant. Enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament. L'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents. 

 

Convocatòria extraordinària per a marxar el Q2

Tràmits

Terminis

Sol·licitar plaça a través de l'e-Secretaria

19/07/2024 - 15/09/2024

Publicació de la resolució provisional

19/09/2024

Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant)

Fins el 22/09/2024

Presentar sol·licitud d'ajuts

Consultar dates a les convocatòries

La resta de tràmits són iguals als de la convocatòria ordinària.

Anar a la pàgina principal de Mobilitat FME.

 

Curs 2023-24

 

Abans de marxar

Tràmits

Terminis

Reunió informativa

 

15/02/2023 (presencial a l'FME)

Sol·licitar plaça

 

Sol·licitar plaça a través d'e-Secretaria 15/02/2023 - 02/03/2023
Publicació de la resolució provisional 09/03/2023
Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant) 09/03/2023 - 12/03/2023
Reunió de tràmits 29/03/2023 a les 13h 

Preparar l'estada 

Completar el procés de preinscripció (Application) a la universitat de destí

Consultar les dates a la pàgina web de la universitat de destí (els terminis poden ser molt ajustats!)

Enviar a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat el precompromís de reconeixements signat per l'estudiant/a i acordat amb el/la Cap d'Estudis. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar.

Q1 / Anual:

fins el 10/05/2023


Q2:

fins el 10/11/2023

Enviar a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat el Learning Agreement signat per l'estudiant/a.

Confirmar al document les dates aproximades d'inici/finalització de l'estada.

Presentar sol·licituds d'ajuts Consultar les diferents convocatòries
  • Acord financer o credencial.
  • Learning Agreement (relació d'assignatures a cursar a la universitat de destí i el seu reconeixement a l'FME) signat per totes les parts.
  • Ordre SEPA de dades bancàries. L'ordre de domiciliació bancària SEPA és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant. Les dades bancàries s'introdueixen a l'e-Secretaria a l'apartat Les meves dades > Comptes bancaris, després es descarrega el document.
  • Introduir dades bancàries on es vol rebre l'ajut Erasmus: Cal omplir-les a l'e-secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada mobilitat.Q1 / Anual:

fins el 10/06/2023


Q2:

fins el 10/12/2023

Matrícula Q1 (per a mobilitats Q1 / Anual)

Matrícula Q2 (per a mobilitats Q2)

Mateix període que la resta d'estudiants
Prova de nivell d'idiomes (Únicament per a Erasmus). L'estudiant en rebrà les instruccions per e-mail. OPCIONAL Rebreu la informació per email

 

Durant l'estada a la universitat de destí

Tràmits

Terminis

Presentar documentació al centre de destí

(Consultar web de la universitat de destí)

 

En arribar (o quan es requereixi seguint les indicacions del centre de destí)

Confirmació de la matrícula definitiva a l'estranger a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Durant l'estada, adjuntant el certificat d'incorporació signat per la universitat de destí

 

Q1: fins el 05/10/2023

Q2: fins el 05/03/2024

 

Si hi ha modificacions d'assignatures

Sol·licitar modificació del precompromís al Cap d'Estudis de l'FME i a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Durant l'estada (indicant: programa, hores i ECTS) i enviar document Modificació del Learning Agreement

Q1: fins el 05/10/2023

Q2: fins el 05/03/2024

Sol·licitar modificació de la matrícula. Mateix període que la resta d'estudiants
Matrícula Q2 Mateix període que la resta d'estudiants

Demanar a la universitat de destí 

Certificat d'estada (ha de coincidir amb les dates de la credencial o apropar-se)

 

Abans de tornar

Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien directament a l' FME)

 

Al tornar

Tràmits

Terminis

Presentar a la Secretaria de l'FME

 

 

 

 

 

 

A l'arribada a l'FME


 

Certificat d'estada (pot enviar-se a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Al finalitzar l'estada).
Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien a l'FME directament).
Entregar informe final de l'estada (si s'escau)

Informe final de l'estudiant. Enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament. L'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents. 

 

Convocatòria extraordinària per a marxar el Q2

Tràmits

Terminis

Sol·licitar plaça a través d'e-Secretaria

15/07/2023 - 05/09/2023

Publicació de la resolució provisional 11/09/2023 
Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant) Fins el 15/09/2023 
Presentar sol·licitud d'ajuts Consultar dates convocatòries

La resta de tràmits són iguals als de la convocatòria ordinària.

Anar a la pàgina principal de Mobilitat FME.