Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari Mobilitat

Tràmits i terminis pels estudiants de mobilitat de l'FME

Curs 2021-22

 

Abans de marxar

Tràmits

Terminis

Reunió informativa

 

17/02/2021

Sol·licitar plaça

 

Sol·licitar plaça a través d'E-Secretaria 17/02/2021 - 03/03/2021
Publicació de la resolució provisional 12/03/2021
Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant) 12/03/2021 - 17/03/2021
Reunió de tràmits NOU - 14/04/2021 (12.15h)

Preparar l'estada 

Completar el procés de preinscripció (Application) a la universitat de destí

Consultar les dates a la pàgina web de la universitat de destí (els terminis poden ser molt ajustats!)

Enviar a través  de l'eina DEMANA(obriu en una finestra nova) de Gestió Acadèmica de la nostra facultat el precompromís de reconeixements signat per l'estudiant/a i acordat amb el/la Cap d'Estudis. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar.

Q1 / Anual:

fins el 07/05/2021


Q2:

fins el 09/11/2021

Lliurar a la Secretaria el Learning Agreement signat per l'estudiant/a.

Confirmar al document les dates aproximades d'inici/finalització de l'estada.

Presentar sol·licituts d'ajuts Consultar les diferents convocatòries
  • Acord financer o credencial amb signatura electrònica oficial (*). Uns dies després d'haver entregat el Precompromís de Mobilitat, rebreu el document d'Acord o Conveni Financer per correu electrònic, signat pel Vice Degà de Relacions Internacionals.
  • Learning Agreement (relació d'assignatures a cursar a la universitat de destí i el seu reconeixement a la FME) signat per totes les parts.
  • Clàusula de contingència. Document mitjançant el qual l'estudiant queda informat que les condicions de la seva estada de mobilitat poden variar en funció de l'evolució de les circumstàncies.
  • Ordre SEPA de dades bancàriesL'ordre de domiciliació bancària SEPA és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant. Les dades bancàries s'introduieixen a l'e-Secretaria a l'apartat Les meves dades > Comptes bancaris, després es descarrega el document.
  • Introduir dades bancàries on es vol rebre l'ajut Erasmus: Cal omplir-les a l'e-secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada mobilitat.

(*) Entregar l'acord financer (Erasmus) o credencial (no Erasmus) a la Secretaria en cas que l'estudiant no tingui signatura electrònica vàlida.Q1 / Anual:

fins el 10/06/2021


Q2:

fins el 10/12/2021

Matrícula Q1 (per a mobilitats Q1 / Anual)

Matrícula Q2 (per a mobilitats Q2)

Mateix període que la resta d'estudiants
Prova de nivell d'idiomes (Únicament per a Erasmus). L'estudiant en rebrà les instruccions per e-mail. Rebreu la informació per email

 

Durant l'estada a la universitat de destí

Tràmits

Terminis

Presentar documentació al centre de destí

(Consultar web de la universitat de destí)

 

En arribar (o quan es requereixi seguint les indicacions del centre de destí)

Confirmació de la matrícula definitiva a l'estranger a través de l'eina DEMANA(obriu en una finestra nova) de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Durant l'estada, adjuntant el certificat d'incorporació signat per la universitat de destí

 

Q1: fins el 05/10/2021

Q2: fins el 04/03/2022

 

Si hi ha modificacions d'assignatures

Sol·licitar modificació del precompromís al Cap d'Estudis de la FME i a través de l'eina DEMANA(obriu en una finestra nova) de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Durant l'estada (indicant: programa, hores i ECTS) i enviar document Modificació del Learning Agreement

Q1: fins el 05/10/2021

Q2: fins el 04/03/2022

Sol·licitar modificació de la matrícula. Mateix període que la resta d'estudiants
Matrícula Q2 Mateix període que la resta d'estudiants

Demanar a la universitat de destí 

Certificat d'estada (ha de coincidir amb les dates de la credencial o apropar-se).

 

Abans de tornar

Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien directament a l' FME)

 

Al tornar

Tràmits

Terminis

Presentar a la Secretaria de la FME

 

 

 

 

 

 

A l'arribada a la FME


 

Certificat d'estada (pot enviar-se a través de l'eina DEMANA(obriu en una finestra nova) de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Seleccionar el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Al finalitzar l'estada).
Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien a la FME directament).
Entregar informe final de l'estada (si s'escau)

 Informe final de l'estudiant. Enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament. L'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents. 

 

Convocatòria extraordinària per a marxar el Q2

Tràmits

Terminis

Sol·licitar plaça a través d'E-Secretaria

15/07/2021 - 03/09/2021

Publicació de la resolució provisional 09/09/2021
Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant) 09/09/2021 - 15/09/2021
Presentar sol·licitud d'ajuts Pendent de convocatòria

La resta de tràmits són iguals als de la convocatòria ordinària.

 

Curs 2020-21

Abans de marxar

Tràmits

Terminis

Reunió informativa

 

19/02/2020

Sol·licitar plaça

 

Sol·licitar plaça a través d'E-Secretaria 19/02/2020 - 04/03/2020
Publicació de la resolució provisional 13/03/2020
Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant) 13/03/2020 - 18/03/2020
Reunió de tràmits 01/04/2020

Preparar l'estada 

Completar el procés de preinscripció (Application) a la universitat de destí

Consultar les dates a la pàgina web de la universitat de destí (els terminis poden ser molt ajustats!)

Enviar per email a la Secretaria el precompromís de reconeixements signat per l'estudiant/a i acordat amb el/la Cap d'Estudis

Q1 / Anual:

fins el 08/05/2020


Q2:

fins el 09/11/2020

Lliurar a la Secretaria el Learning Agreement signat per l'estudiant/a.

Confirmar al document les dates aproximades d'inici/finalització de l'estada

Presentar sol·licituts d'ajuts Consultar les diferents convocatòries
  • Acord financer o credencial amb signatura electrònica oficial (*). Uns dies després d'haver entregat el Precompromís de Mobilitat, rebreu el document d'Acord o Conveni Financer per correu electrònic, signat pel Vice Degà de Relacions Internacionals.
  • Learning Agreement (relació d'assignatures a cursar a la universitat de destí i el seu reconeixement a la FME) signat per totes les parts.
  • Clàusula de contingència. Document mitjançant el qual l'estudiant queda informat que les condicions de la seva estada de mobilitat poden variar en funció de l'evolució de les circumstàncies.
  • Ordre SEPA de dades bancàriesL'ordre de domiciliació bancària SEPA és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant. Les dades bancàries s'introduieixen a l'e-Secretaria a l'apartat Les meves dades > Comptes bancaris, després es descarrega el document.
  • Introduir dades bancàries on es vol rebre l'ajut Erasmus: Cal omplir-les a l'e-secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada mobilitat.

(*) Entregar l'acord financer (Erasmus) o credencial (no Erasmus) a la Secretaria en cas que l'estudiant no tingui signatura electrònica vàlida.Q1 / Anual:

fins el 10/06/2020


Q2:

fins el 09/12/2020

Matrícula Q1 (per a mobilitats Q1 / Anual)

Matrícula Q2 (per a mobilitats Q2)

Mateix període que la resta d'estudiants
Prova de nivell d'idiomes I (Únicament per a Erasmus). L'estudiant en rebrà les instruccions per e-mail. Rebreu la informació per email

 

Durant l'estada a la universitat de destí

Tràmits

Terminis

Presentar documentació al centre de destí

(Consultar web de la universitat de destí)

 

En arribar (o quan es requereixi seguint les indicacions del centre de destí)

Confirmació de la matrícula definitiva a l'estranger a relacions.internacionals.fme@upc.edu, adjuntant el certificat d'incorporació signat per la universitat de destí

 

Q1: fins el 05/10/2020

Q2: fins el 05/03/2021

 

Si hi ha modificacions d'assignatures

Sol·licitar modificació del precompromís al Cap d'Estudis de la FME i a relacions.internacionals.fme@upc.edu (indicant: programa, hores i ECTS) i enviar document Modificació del Learning Agreement

Q1: fins el 05/10/2020

Q2: fins el 05/03/2021

Sol·licitar modificació de la matrícula Mateix període que la resta d'estudiants
Matrícula Q2 Mateix període que la resta d'estudiants

Demanar a la universitat de destí 

Certificat d'estada (ha de coincidir amb les dates de la credencial o apropar-se).

 

Abans de tornar

Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien directament a l' FME)

 

Al tornar

Tràmits

Terminis

Presentar a la Secretaria de la FME

 

 

 

 

 

 

A l'arribada a la FME


 

Certificat d'estada (pot enviar-se per correu electrònic).
Certificat de notes (hi ha universitats que l'envien a la FME directament).
Entregar informe final de l'estada (si s'escau)

Prova de nivell d'idiomes II. (Únicament per a Erasmus). L'estudiant en rebrà les instruccions per e-mail.

 Informe final de l'estudiant. Enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament. L'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents. 

 

Convocatòria extraordinària per a marxar el Q2

Tràmits

Terminis

Sol·licitar plaça a través d'E-Secretaria

15/07/2020 - 03/09/2020

Publicació de la resolució provisional 09/09/2020
Acceptar / renunciar a la plaça concedida (estudiant) 09/09/2020 - 15/09/2020
Presentar sol·licitud d'ajuts Pendent de convocatòria

La resta de tràmits són iguals als de la convocatòria ordinària.