Comparteix:

Suïssa i Regne Unit

  

 

 


1. Introducció

Regne Unit no forma part del programa Erasmus+ 2021-2027 donat que no pertany ja a la Unió Europea. S'annexa però al programa TPNAP, Tercers Països no annexats al Programa. Pots consultar més informació en aquest apartat del web del SGA, concretament els dos darrers punts.

 

Suïssa no participa en el programa Erasmus+ 2021-2027. Per tal de facilitar les mobilitats entre Suïssa i els països de la Unió Europea, s'habilita el programa Swiss-European Mobility Programme (SEMP).

Característiques principals del programa SEMP:

  • Les mobilitats per estudis es basaran en acords interinstitucionals entre Suïssa i les institucions d'Educació Superior que disposin de la carta Erasmus+.
  • Les institucions d'Educació Superior suïsses poden sol·licitar la beca tant per a estudiants incoming (estudiants de països europeus del programa que van a Suïssa) com per a estudiants outgoing que realitzen una mobilitat amb un país del programa Erasmus+. 
  • Les institucions d'Educació Superior suïsses abonaran les beques per a mobilitats incoming directament als beneficiaris.
  • Les beques estaran disponibles per a mobilitats per estudis (SMS) i per a pràctiques (SMTD). Les mobilitats de pràctiques per a Suïssa només es becaran si estan coordinades per una Institució d'Educació Superior Suïssa.

Consulta la pàgina web del SEMP on trobaràs més informació al respecte.

Les mobilitats a Suïssa es consideraran dins la UPC com un programa "UPC-Europa" (mobilitat amb reconeixement acadèmic de l'estada i exempció de matrícula a la Universitat de destinació). Més informació.

 

2. Universitats amb les quals tenim conveni

Els acords que manté l'FME amb Suïssa i Regne Unit els trobeu a l'apartat Convenis d'aquest web, a la secció Suïssa i Regne Unit.


3. Documentació

Podreu trobar informació detallada al respecte a l'apartat Documentació d'aquest web, a la secció Mobilitat fora d'Europa.

 


4. Beques i ajuts

Podreu trobar informació detallada al respecte a l'apartat Beques i Ajuts d'aquest web.

 


5. Sol·licitud d'extensió d'estada

Per sol·licitar una extensió d'estada primerament s'ha d'informar a  i posteriorment seguir el procediment a través d'aquest apartat del web de l'SGA. Caldrà demanar una extensió de l'estada quan entre les dates previstes inicialment i les que es preveu que seran al final hi ha una diferència de 30 o més dies.

 Requisits:

  • La sol·licitud s'ha de presentar 30 dies abans de la finalització de l'estada.
  • El total de l'estada de mobilitat no pot superar els 360 dies.
  • L'extensió ha de tenir una motivació acadèmica i sempre ha d'anar acompanyada de la modificació del Learning Agreement.


 Documentació necessària:


 

Més Informació