Skip to content

Further information

 

 

FME's International Relations Team:

Vicedegà de Relacions Internacionals
Vice Dean of International Relations
Pep Burillo Puig

Tècnica de Relacions Internacionals
Administrative Officer of International Relations
Sandra Carbajo Olsina

Adreça / Address
International Relations FME
C. Pau Gargallo 14, Edifici U, 08028 Barcelona
Tlf: +34 93 401 56 99 Fax: +34 93 401 58 81

Informació / Information