Comparteix:

Es busquen becàries - becaris per temes de comunicació i promoció de l'FME

05/07/2024

Són dues beques per començar a partir de l'octubre de 2024. Ambdues tenen possibilitat de reconeixement de crèdits.

Informació de les dues beques:

BECA D’APRENENTATGE PER DONAR SUPORT A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ FME 2024-2025 (dedicació 10 hores setmanals)

Nº beca:   Codi de la beca 9594

Tasques:   Suport en temes de comunicació: Reestructuració i manteniment web i Xarxes Socials FME

Requisits:   Estudiantat matriculat de 3r-4t FME-FIB-CITM  

Durada:    01/10/2024 a 31/05/2025

Sou mensual:  260,41 €

Responsable:  Chara Pantazi

Presentació de sol·licituds a la web de la UPC: https://millot.upc.edu/CONV/indexBeques/beaView/9594

BECA D’APRENENTATGE PROMOCIÓ FME 2024-2025

Nº beca:   Codi de la beca 9595

Tasques:   Sessions de preparació Proves Cangur a l’FME

Requisits:   Estudiantat matriculat GM, GE, MAMME  

Durada:    De l’1d’octubre 2024 al 31 de març 2025

Retribució:   130 € mensuals per 5 hores setmanals

Responsable:  Sebastià Martin

Presentació de sol·licituds a la web de la UPC: https://millot.upc.edu/CONV/indexBeques/beaView/9595