Comparteix:

Presentació

El grau interuniversitari en Estadística (díptic) és una titulació amb un ampli ventall de possibilitats professionals. El màrqueting, la medicina, la sociologia, el control de qualitat o l’administració pública són alguns dels àmbits on s'han de recollir i analitzar dades aplicant les tècniques estadístiques adequades. Aquest caràcter interdisciplinari dóna als professionals de l'Estadística la possibilitat de treballar en entorns molt variats, on els seus coneixements i habilitats són molt apreciats.

Amb el grau en Estadística, que la UPC imparteix conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB), cursaràs matèries vinculades a l’estadística, la probabilitat, la investigació operativa, la informàtica o l’economia, que et permetran en el teu futur professional dissenyar mètodes de recollida i transformació de dades per obtenir informació útil per a la presa de decisions d’empreses, organitzacions i institucions, així com dirigir processos de control i millora de la qualitat, i elaborar estudis d’opinió pública i informes estadístics.
 

Les classes sempre combinen teoria i pràctica, i moltes de les sessions pràctiques es duen a terme en aules informàtiques dotades dels paquets de programari i dels recursos necessaris per gestionar i analitzar bases de dades i aplicacions d’alt nivell, orientades a les necessitats i demandes de l’actual mercat laboral. Aquesta formació pràctica afavoreix la relació de l’estudiant amb el professorat i facilita, per tant, un seguiment força personalitzat en una titulació amb un nombre reduït d’estudiants.

El caràcter interuniversitari del grau en Estadística permet conèixer dues universitats, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i gaudir dels avantatges de totes dues. Les àrees d’expertesa del professorat d’estadística de la UB i de la UPC es complementen, de manera que els titulats en aquest grau interuniversitari tindran una visió àmplia de l’estadística i les seves aplicacions.