Comparteix:

Grau en Matemàtiques

Estructura del grau en Matemàtiques (díptic)

Té un total de 240 crèdits ECTS a cursar en quatre anys, distribuïts en:

 • 189 crèdits obligatòris, que s'han de cursar en:
  • 24 assignatures de 7.5 crèdits cadascuna, que corresponen als tres primers cursos
  • 1 assignatura de 9 crèdits que forma part del quart curs
 • 36 crèdits optatius, que es poden obtenir de les maneres següents:
  • Cursant fins a 6 assignatures escollides entre l’oferta anual d’optatives pròpies del grau
  • Cursant fins a 6 assignatures escollides entre les del Grau en Estadística, ofertes com a optatives del Grau en Matemàtiques
  • Cursant assignatures escollides entre l’oferta d’altres titulacions de la UPC, prèvia autorització per part de la o el Cap d’estudis
  • Cursant assignatures en el marc d’un programa de mobilitat
  • Realitzant pràctiques externes en empreses (amb una càrrega acadèmica equivalent a 12 ECTS)
  • Per reconeixement d’altres activitats: idiomes, esports, participació en òrgans de govern, cooperació, etc; segons la normativa UPC i amb un límit de fins a 6 ECTS
 • 15 crèdits del treball de fi de grau
Novetat: Possibilitat de cursar el grau en Matemàtiques en 3 anys o en 3 anys i mig 

  Pla d'estudis

  1r Curs - Fase Inicial
  Càlcul en una variable Àlgebra lineal Informàtica Fonaments de la matemàtica
  Càlcul diferencial Geometria afí i euclidiana Àlgebra lineal numèrica Matemàtica discreta
  2n Curs
  Càlcul integral Àlgebra multilineal i geometria Algorísmia Programació matemàtica
  Funcions de variable complexa Topologia Física Anàlisi real
  3r Curs
  Equacions diferencials ordinàries Estructures algebraiques Càlcul numèric Teoria de la probabilitat
  Equacions en derivades parcials Geometria diferencial Models matemàtics de la física Estadística
  4t Curs
  Models matemàtics de la tecnologia Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
  Treball de fi de grau Optativa 4 Optativa 4
  Optativa 6