Comparteix:

Pla d'Estudis

Pla d'estudis del Grau interuniversitari en Estadística UB-UPC

1r Curs
Introducció al Càlcul Introducció a la Informàtica Estadística Descriptiva Introducció a la Probabilitat Principis d'Economia
Àlgebra Lineal Programació Introducció a la Inferència Estadística Introducció a la Investigació Operativa Fonaments d'Administració d'Empreses
2n Curs
Càlcul en diverses variables Disseny d'Enquestes Mètodes de Mostratge Probabilitat i Processos Estocàstics Estadística per a la Gestió de la Qualitat
Mètodes Numèrics Software Estadístic Programació Lineal i Entera Inferència Estadística Estadística Pública
3r Curs
Models Lineals Fitxers i Bases de Dades Programació no Lineal i Fluxos en Xarxes Mètodes Bayesians Estadística per a les Biociències
Anàlisi Multivariant Disseny d'Experiments Teoria de Cues i Simulació Mètodes no Paramètrics i de Remostreig Econometria
4t Curs
Models Lineals Generalitzats Anàlisi de Series Temporals Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3
Treball Fi de Grau Optativa 4 Optativa 5

Assignatures optatives:

Algunes assignatures optatives són:

  • Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances
  • Anàlisi de Supervivència
  • Estadística Mèdica
  • Estadística Industrial
  • Mètodes Estadístics en Mineria de Dades
  • Demografia
  • Optimització en Enginyeria
  • Pràctiques empresarials 1
  • Pràctiques empresarials 2

Hi ha un total de 240 crèdits. Totes les assignatures tenen 6 crèdits ECTS. El Treball de fi de grau té 18 crèdits ECTS. Es poden reconèixer 6 o 12 crèdits ECTS optatius per pràctiques en empreses (corresponen a les assignatures optatives Pràctiques empresarials 1 i 2).