Comparteix:

Biblioteca digital

Presentació

Espai Pearson

Biblioteca Digital

Glossari

Enllaços d'interès

 

NOTA IMPORTANT: Per accedir als continguts de la Biblioteca digital de la UPC cal tenir instal·lat el "Botó eBIB" al navegador. Més informació a: http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/ebib

 


Bases de dades - Catàlegs - Videoteca


 

BASES DE DADES

 

TERMES GENERALSTRADUCCIÓMATHSCINET
Anàlisi multivariant Multivariate analysis

Bioestadística Biostatistics

Estadística matemàtica Mathematical statistics

Història (estadística) History (statistics)

 

TERMES ESPECÍFICSTRADUCCIÓMATHSCINET
Biometrika (revista) Biometrika
Chi (Khi) quadrat de Pearson Pearson Chi-squared
Correlació estadística Correlation (Statistics)
Distribucions de Pearson Pearson distribution
Inferència estadística Statistical inference
Pearson, Egon Sharpe Pearson, Egon Sharpe
Pearson, Karl Pearson, Karl

Taula de contingència

Contingency table

 

 

CATÀLEGS


TERMES GENERALSUPCCCUC
Anàlisi multivariant
Bioestadística
Estadística matemàtica
Història (estadística)

 

 

TERMES ESPECÍFICSUPCCCUC
Biometrika (revista)
Distribucions de Pearson
Correlació estadística
Chi (Khi) quadrat de Pearson
Pearson, Egon Sharpe
Pearson, Karl

Inferència estadística

Taula de contingència

 

 

VIDEOTECA


1. VIDEOS FME


Peña, Daniel. R. A. Fisher: la estadística en la investigación científica. A: UPCommons. Videoteca UPC [en línea]. [Consulta el 22 de setembre de 2016]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.2/2634>

 

 

 2. VÍDEOS AL CANAL YOUTUBE PROVA DE KHI-QADRAT DE PEARSON

Khan Academy. Pearson's chi square test (goodness of fit). A: Prova de khi-quadrat de Pearson. [en línea]. Youtube, 2010 [Consulta el 22 de setembre de 2016]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=2QeDRsxSF9M>

 

 

 

Khan Academy. How to calculate a chi square p value in Excel. A: Prova de khi-quadrat de Pearson. [en línea]. Youtube, 2013 [Consulta el 22 de setembre de 2016]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=H1RaXjCicHQ>

 Més vídeos https://www.youtube.com/results?sp=CAM%253D&q=CORRELATION+PEARSON