Vés al contingut (premeu Retorn)

Títol universitari i Suplement Europeu al Títol (SET)

Normativa i informació general

Consulteu punt 8 de la normativa acadèmica.

Més informació: Títols i SET (SGA) 

Quan el demano?

Un cop superats tots els crèdits troncals, obligatoris i optatius que preveu el mateix pla d'estudis. Veuràs que llavors l'estat del teu expedient serà "Titulat".

Com el demano?

Atès que ens trobem en un moment de transició a l'Administració Electrònica, veuràs que hi ha diferents passes a fer, s'hi està treballant per simplificar-ho. Mentrestant, i per tal que el tràmit sigui el més àgil possible (i no quedi aturat en cap d'elles), és important que segueixis aquestes passes amb cura i en l'ordre consecutiu que indiquem. Un cop hagis iniciat el tràmit podrem resoldre els dubtes que et puguin sorgir a través del mateix tiquet DEMANA.

És important que abans facis els pagaments que puguis tenir pendents (en cas contrari no podrem tramitar-lo)

1. Sol·licita la documentació necessària per a fer la sol·licitud a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat: https://demana.upc.edu/utgam-ga/index.php?lang=ca

Selecciona el tipus de tràmit "TÍTOL - Sol·licitud de títol" i segueix les instruccions indicades.

ATENCIÓ: No és la sol·licitud del títol

2. Rebràs com a resposta el full de sol·licitud de títol i SET. Comprova que les dades que hi consten són correctes: Nom i Cognoms tal i com figura al DNI o targeta de residència/passaport, sense abreviacions; Lloc de naixement, etc.

IMPORTANT: Hauràs d’incloure els accents que calgui i afegir la conjunció “i” o “y” entre els cognoms si vols que aquests apareguin al títol.

ATENCIÓ: No és el resguard del títol

3. Abona la taxa de sol·licitud, a través de l’ e-secretaria.

4. Fes la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UPC:

    https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits

4.1 Accedeix

L’accés al tràmit requereix la identificació mitjançant la Identitat Digital UPC (usuari/contrasenya) o amb qualsevol altre sistema d'identificació digital vàlid.

4.2.   Selecciona

a. el centre responsable del teu títol i SET de grau/màster.

    https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud_Titol_oficial_TFG_TFM

b. el programa dels estudis de doctorat del qual vols sol∙licitar el títol i SET.

    https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud_Titol_oficial_de_Doctor_Doctora

4.3.    Adjunta en el formulari

4.3.1.el document identificatiu vàlid i vigent

a. DNI pels estudiants amb nacionalitat espanyola

b. Passaport o NIE pels estudiants amb nacionalitat estrangera

4.3.2.el full de sol∙licitud de títol i SET que has rebut a través de DEMANA degudament revisat i signat per tu (electrònicament o de manera manuscrita i després escanejat)

4.3.3 el resguard de pagament

4.3.4. Hi ha l’opció a pujar un altre document:

a. Qualsevol altre document que justifiqui algun canvi no reflectit en el document identificatiu vigent (exemple: certificat de registre civil).

b. Comprovant de pagament de taxes en cas de no tenir accés a l’esecretaria.

La sol∙licitud queda registrada i signada per la persona interessada i el centre en rep la comunicació per part del registre.

5. Rebràs el resguard d’expedició de títol i SET signat quan  les teves dades i la documentació hagi estat verificada, entre 3 i 7 dies hàbils després que hagis fet el registre a la Seu Electrònica.

Pots consultar el preu en el: Decret de preus públics.

 

Puc consultar les dades del meu títol o autoritzar-ne a tercers?

Un cop el títol està registrat al Ministeri (normalment entre 2 i 6 mesos des de la seva sol·licitud) pots consultar les seves dades o autoritzar a tercers per a què ho facin 

al web del Ministeri (http://tramites.administracion.gob.es/ca/comunitat/tramites/recurs/consulta-de-titulos-universitarios-oficiales/ee85f233-1145-44d6-bdbd-bda14e939e42).

-enllaç directe a la  seu electrònica (https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=103)-

Quan i com puc recollir el meu títol i SET?

QUAN?

Quan rebis la notificació de la Secretaria Acadèmica. El centre t’ho comunicarà per escrit, així com les indicacions per recollir-lo. Aquesta comunicació es farà a l’adreça de correu electrònic que vas fer constar a la sol·licitud d’expedició de títols acadèmics.

COM?

El pot recollir una altra persona per mi?

Si, pot recollir-lo una altra persona per tu.

COM?

  • Haurà de demanar cita prèvia (https://intranet.utgam.upc.edu/citaprevia_fme) "Recollir el meu títol"
  • Presentar-se a la secretaria, el dia i hora de la cita amb:
    • DNI original de la persona autoritzada.
    • Poder notarial autoritzant-li la retirada del títol i SET.
    • Presentant el rebut d'abonament de la taxa d'expedició del títol i SET.

I si visc fora la província Barcelona o estic a l'estranger?

També pots demanar a l'e-secretaria la tramesa a la representació diplomàtica o consular més propera al teu domicili. Un cop ens arribi la confirmació de pagament de la taxa associada (vegeu el decret de preus públics(obriu en una finestra nova)), s'enviarà el teu títol (o resguard) a l'oficina que hagis indicat.

Per a més informació consulta:

Puc demanar-ne un duplicat?

Sí, sempre que es justifiqui pèrdua, deteriorament, rectificació, canvi de nom i/o cognoms, canvi de nacionalitat o altres circumstàncies.

A més de la documentació indicada anteriorment, s'ha de presentar el títol original i/o la documentació que justifiqui el duplicat.


En cas de sol∙licitud d’un duplicat per pèrdua del document original, s’ha de publicar un anunci al BOE indicant aquesta circumstància. En aquest cas, la sol∙licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop transcorregut un mes de la publicació de l’esmentat anunci al BOE.

Contacte

Si després d’haver llegit aquesta pàgina encara tens dubtes, contacta’ns a través de a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Selecciona el tipus de tràmit Títols – Altres dubtes.