Vés al contingut (premeu Retorn)

Convalidacions/Reconeixement

Normativa acadèmica

Consulteu el punt 4 de la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster.

Qui pot demanar convalidacions?

 • Els estudiants de Grau de Matemàtiques.
 • Els estudiants de nou accés que demanin l'accés a l'FME.
 • Els estudiants que hagin estat matriculats a un altre centre de la UPC o altres universitats que demanin l'accés a l'FME.

Quan i com es demanen i matriculen?

QUAN:

COM:

 • Emplenant l'imprès de sol·licitud que trobareu més avall, a l'apartat "Documentació".
 • Lliurant-lo a la Secretaria del centre.
 • Pagant la taxa d'estudi de convalidació/reconeixement (mitjançant targeta de crèdit a la Secretaria del centre, o bé en efectiu a l'entitat bancària, o bé mitjançant l'e-Secretaria, per la "Línia Directa" de laCaixa o on-line amb la targeta de crèdit

Podeu consultar el preu al Decret de preus públics.

Documentació:

 • L'imprès de sol·licitud.
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) segellada pel centre d'origen. En el cas que en el certificat es facin constar matèries ja convalidades, haureu d'aportar la certificació acadèmica en què constin les qualificacions originals corresponents.(*)
 • Pla d'estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent i segellat pel mateix centre.(*)
 • Programa de les assignatures integrades en el pla o quadre anterior, segellat pel centre d'origen.(*)
 • Resguard del pagament dels drets de convalidació.(*)

(*) Aquests documents han d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català.

 

EN EL CAS QUE LA TITULACIÓ D'ORÍGEN SIGUI DE LA MATEIXA FME O D'ALTRES CENTRES DE LA UPC, NO ÉS NECESSARI PORTAR LA CERTIFICACIÓ ACADÉMICA PERSONAL, PERÒ SÍ LA RESTA DE LA DOCUMENTACIÓ INCLÓS L'IMPRÉS DE SOL·LICITUD

_________________________________________________________________________________________

Per a més informació podeu contactar amb la Unitat d'Organització Docent(obriu en una finestra nova); tel. 93-4017289.