Comparteix:

Sol·licituds diverses amb instància

Què és una instància?

És un document administratiu per mitjà del qual es fa una petició a l'FME.

Tipus de peticions més habituals mitjançant instància

En funció de la petició que feu, haureu de presentar una documentació o una altra.

Podeu consultar els terminis de sol·licitud al calendari de tràmits.

Per aquests tipus d’instàncies s’ha d’entrar a l’apartat corresponent de l’e-Secretaria i exposar els motius/antecedents que justifiquen la sol·licitud:

APARTATTIPUSDESCRIPCIÓ
RELACIONATS AMB LA MATRÍCULA PODER MATRICULAR ASSIGNATURES(*) Per poder incloure a la matrícula una assignatura no present per restriccions de pla d'estudis o d'expedient.(3)
PODER NO MATRICULAR ASSIGNATURES(*) Per poder excloure de la matrícula una assignatura obligatòria per pla d'estudis o per expedient.(3)
AMPLIACIÓ CRÈDITS MATRÍCULA(*) Per poder superar el límit de crèdits matriculables establert per la Normativa Acadèmica General, la normativa de centre o les restriccions de l'expedient (1).
MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA Per poder incloure o excloure assignatures de la matrícula ja realitzada. (3)
CANVI DE GRUP Per poder canviar el grup de les assignatures matriculades
PERMANÈNCIA CANVI A DEDICACIÓ PARCIAL(2)(*) Per poder superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 4 anys acadèmics.
CANVI A  DEDICACIÓ NORMAL(*) Per passar de dedicació parcial a normal (superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics).)
CONTINUÏTAT D'ESTUDIS Els estudiants desvinculats dels estudis per no complir amb els requisits de permanència poden sol•licitar, de forma motivada i degudament acreditada, l'ampliació del termini per superar el nombre mínim de crèdits exigits per a primer any acadèmic i/o superar el rendiment mínim de fase inicial.
AVALUACIÓ NO SER AVALUAT CURRICULARMENT(*) Si heu cursat totes les assignatures d'un bloc curricular i no el voleu tancar perquè voleu tornar a matricular una assignatura amb "compensable"
ADAPTACIONS SOL·LICITUD D'ADAPTACIÓ AL NOU GRAU (*)
SOL·LICITUD ADAPTACIÓ A MÀSTER (*)


(*)
Aquest tràmit s'ha de formalitzar en el termini establert previ a la matrícula (consulteu l'apartat Curs Actual/Matrícula).  En el cas de les assignatures d'altres plans no UPC, aquestes no compten com a matriculades a efectes de beca ni de convenis.

(1) El màxim de crèdtis matriculables per quadrimestre és:

  • Grau de Matemàtiques: 36 cr.
  • Màster: 36 cr.

(2) DOCUMENTACIO REQUERIDA: Còpia del contracte laboral, que haurà d'estar vigent en el moment de la matrícula.

(3) En el cas (i només en el cas) que l’assiganatura que vols afegir/eliminar no  surti en el desplegable, sol·licita una instància tipus "ALTRES" indicant codi, nom, titulació i centre d'impartició de l'assignatura.

Exemples:  Estudiants Grau de Matemàtiques: assignatures optatives del Grau en Estadística (GE) o del Grau en Ciències i Enginyeria de Dades (GCED) (https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures) o Estudiants de MAMME: Assignatures altres Màsters Oficials (UPC, UB).

Com tramitar la instància

  • A l'e-Secretaria podreu sol·licitar les instàncies més habituals. 
Si el tràmit requereix documentació complementària, l'haureu de lliurar a través d'un tiquet Demana, indicant el tipus "Instàncies / Adjuntar Documentació".

 

Com conèixer la resolució

 

Contacte

Si després d’haver llegit aquesta pàgina encara tens dubtes, contacta’ns a través de a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Selecciona el tipus de tràmit Matrícula – Altres dubtes o Permanència – Altres dubtes segons convingui.