Comparteix:

2008-09 Noether

Presentació

Com en anys anteriors, la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) ha dedicat el curs 2008/09 a un matemàtic eminent. Aquest curs es dedica a una de les matemàtiques més importants del segle XX Emmy Noether (1882-1935). A la lliçó inaugural del curs Mina Teicher (Directora de l’Emmy Noether Research Institute for Mathematics -Minerva Center- de Tel Aviv) va esmentar que Emmy Noether era el seu model a imitar per tres raons:


"Firstly, she is one of the most important mathematicians and physicists of the 20th century. Secondly, she fought to be a scientist in time when women were not allowed to be one. And thirdly, she was a leader who created a School and paved the way to success for her students and followers." Teicher, M. Emmy Noether: her heritage. Barcelona, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2008. Acte Inagural 2008-2009: curs E. Noether, p. 1

 


La Biblioteca de l'FME, per donar suport a aquesta iniciativa, presenta el Web Emmy Noether amb l'objectiu principal de complementar bibliogràfica i documentalment les activitats sobre aquesta matemàtica que es realitzin a la facultat.

 

>> Trobareu més informació al web de l'FME <<

Espai Noether

L' Espai Noether és un espai que la Biblioteca de l'FME ha reservat, durant el curs 2008/09, per exposar llibres i altres documents referents a Emmy Noether.


LLIBRES EXPOSATS

Tots els llibres estan disponibles en préstec

 


Autor: Blanco Laserna, David

Títol: Emmy Nother: matemática ideal

Publicació. Madrid: Nivola, 2005

Autor: Dick, Auguste

Títol. Emmy Noether: 1882 - 1935

Publicació. Boston: Birkáuser, 1981.

Autor:

Títol: Emmy Noether: a tribute to her life and work.

Publicació. New York [etc]: Marcel Dekker, cop. 1981

Autor:

Títol: Emmy Noether in Bryn Mawr : proceedings of a symposium / sponsored by the Association for Women in Mathematics in honor of Emmy Noether's 100th birthday ; edited by Bhama Srinivasan and Judith D. Sally with contributions by Armand Borel ... [et al.]

Publicació: New York. Springer, cop. 1983

Autor: James, Ioan
Títol: Remarkable mathematicians : from Euler to von Neumann / Ioan James
Publicació: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002
Autor: McGrayne, Sharon Bertsch
Títol: Nobel Prize women in science : their lives, struggles, and momentous discoveries / Sharon Bertsch McGrayne
Publicació: Washington : Joseph Henry, cop. 1998
Autor: Noether, Emmy, 1882-1935
Títol: Gesammelte abhandlungen = Collected papers / Emmy Noether ; herausgegeben von N. Jacobson
Publicació: New York [etc.] : Springer-Verlag, cop. 1991
Autor: Waerden, B. L. van der (Bartel Leendert)
Títol: Algebra Vol I
Publicació: New York [etc.] : Springer-Verlag, cop. 1991
Autor: Waerden, B. L. van der (Bartel Leendert)
Títol: Algebra vol II
Publicació: New York [etc.] : Springer-Verlag, cop. 1991
Autor: Waerden, B. L. van der (Bartel Leendert)
Títol: A History of algebra : from al-Khwarizmi to Emmy Noether
Publicació: Berlin ; New York : Springer-Verlag, cop. 1985
Autor: Waerden, B. L. van der
Títol: Modern algebra / by B.L. Van Der Waerden ; in part a development from lectures by E. Artin and E. Noether
Publicació: New York : Frederick Ungar Publishing, 1950-1953
Autor:
Títol: Women of mathematics : a biobibliographic sourcebook / edited by Louise S. Grinstein and Paul J. Campbell ; with a foreword by Alice Schafer
Publicació: New York [etc.] : Greenwood Press, 1987
Biblioteca Digital

NOTA IMPORTANT: Per accedir als continguts de la Biblioteca digital de la UPC cal tenir instal·lat el "Botó eBIB" al navegador. Més informació a: http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/ebib

 


Bases de dades - Catàlegs - Videoteca


 

BASES DE DADES

TERMES

TRADUCCIÓ

MATHSCINET

Commutative rings Anells commutatius

Group theory Teoria de grups

Homotopy groups Grups - homologia

Hypercomplex numbers Nombres complexos

Ideals (algebra) Ideals (àlgebra)
Invariant theory Invariants- Teoria

Modules (algebra) Teoria de mòduls

Noether's Theorem Teorema de Noether

Non - commutative algebra Àlgebra no commutativa

Ring theory Anells noetherians

Topology

Espais topològics

 

CATÀLEGS

TERMES

UPC

CBUC

Àlgebra no commutativa

 

Anells commutatius

Anells noetherians

 -

Espais topològics

Grups - Homologia

Ideals (àlgebra)

Invariant - Teoria

Nombres complexos

Teorema de Noether

 -

Teoria de grups

Teoria de mòduls

* Per accedir a les obres incloses al catàleg de la Red Española de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) aneu al catàleg: http://rebiun.crue.org >> Trieu l'opció "Consultar el catálogo" >> Trieu el camp de cerca (per exemple: Autor, Materia, etc...) i introduiu el terme de cerca.

 

FACSÍMILS

 

VIDEOTECA


VIDEOS FME:

 

Glossari

Aquest glossari és una mostra dels termes més representatius d'Emmy Noether. Les definicions han estat extretes de les següents bases de dades:

 

Wolfram Science (WOLFRAM)
Wikipedia en anglès (WIKIPEDIA-EN)
Wikipedia en castellà (WIKIPEDIA-ES)
Oxford Reference Online (ORO)


Commutative ring

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Group theory

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Homotopy groups

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Hypercomplex numbers

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Ideals (algebra)

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Invariant theory

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Modules (algebra)

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Noether's Theorem

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Non- commutative algebra

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Ring theory

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Topology

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO
Enllaços d'Interès

AGENDA D'ACTIVITATS RELACIONA AMB EMMY NOETHERBIOGRAFIES D'EMMY NOETHER


 

CRONOLOGIA DE LA VIDA I COETANIS D'EMMY NOETHER (1882-1935)


 

IMATGES D'EMMY NOETHER


 

WEBS GENERALS DE MATEMÀTIQUES


 

ALTRES INFORMACIONS D'EMMY NOETHER