Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / LA FACULTAT / Personalitat del curs / 2007-08 Riemann

2007-08 Riemann

Presentació

La Facultat de Matemàtiques i Estadística dedica el curs 2007-08 a Bernhard Riemann (1826-1865): un matemàtic alemany del segle XIX que amb la seva brillant imaginació va introduir conceptes i obrir camins que encara avui són motiu d’estudi i recerca. La integral de Riemann, les equacions de Cauchy-Riemann, l’esfera de Riemann, el tensor de curvatura de Riemann, les superfícies de Riemann, el teorema de Riemann-Roch, la funció zeta de Riemann i molts altres més són conceptes i resultats que, en un moment o altre, entren a formar part del currículum de tot matemàtic en actiu.


Riemann estudià matemàtiques a les universitats de Göttingen i Berlín. Els professors que més el van influir van ser Dirichlet, Jacobi i Weber.


Avui dia resta oberta “la hipòtesi de Riemann”, una conjectura que, l’any 1859, Riemann va pronunciar sobre la distribució dels zeros de la funció zeta; l’Institut Clay té establert un premi d’un milió de dolars per a qui aconsegueixi demostrar que tots els zeros no trivials de la funció zeta, que és definida en el pla complex, tenen part real ½.  (Guia de l'estudiant: curs 2007/08. Barcelona: Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, 2007.)


El Web Bernhard Riemann (1826-1865) ofereix una selecció de recursos disponibles a les biblioteques de la UPC i a internet relacionats amb aquest matemàtic. L’objectiu és per tant complementar bibliogràfica i documentalment les activitats que es duen a terme a l’FME durant aquest curs.


"It is well known that geometry presupposes not only the concept of space but also the first fundamental notions for constructions in space as given in advance. It only gives nominal definitions for them, while the essential means of determining them appear in the form of axioms. The relationship of these presumptions is left in the dark; one sees neither whether and in how far their connection is necessary, nor a priori whether it is possible.
From Euclid to Legendre, to name the most renowned of modern writers on geometry, this darkness has been lifted neither by the mathematicians nor the philosophers who have laboured upon it".


Quotations by Bernhard Riemann. A: The MacTutor History of Mathematics archive [en línia]. School of Mathematics and statistics, University St. Andrews, 2007. [Consulta: 11 febrer 2007]. Disponible a: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Quotations/Riemann.html


Per a més informació:

Web de l'FME

Espai Riemann

L' Espai Riemann és un espai que la Biblioteca de l'FME ha reservat, durant el curs 2007/08, per exposar llibres i altres documents referents a Bernhard Riemann.


LLIBRES EXPOSATS


Tots els llibres estan disponibles en préstec

 

Títol: Algebraic curves, algebraic manifolds and schemes
Publicació: Berlin; Barcelona: Springer, 1994
Autor: Burstall, Francis E.
Títol: Twistor theory for Riemannian symmetric spaces with applications to harmonic maps of Riemann surfaces
Publicació: Berlin: Springer-Verlag, cop. 1990
Autor: Buser, Peter
Títol: Geometry and spectra of compact Riemann surfaces
Publicació: Boston: Birkhäuser, cop. 1992
Autor: Cartan, Élie
Títol: Leçons sur la géométrie des espaces de Riemann
Publicació: Paris: Jacques Gabay, cop. 1988
Autor: Cohn, Harvey
Títol: Conformal mapping on Riemann surfaces
Publicació: New York: McGraw-Hill, 1967
Autor: Currás Bosch, Carlos
Títol: Geometria diferencial: varietats diferenciables i varietats de Riemann
Publicació: Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2003
Autor: Derbyshire, John
Títol: Prime obsession Bernhard Riemann and the greatest unsolved problem in mathematics
Publicació: New York: Plume, 2004
Autor: Edwards, Harold M.
Títol: Riemann's zeta function
Publicació: New York: Academic Press, 1974
Autor: Farkas, Hershel M.
Títol: Riemann surfaces 2nd ed.
Publicació: New York: Springer-Verlag, cop. 1992
Autor: Forster, Otto
Títol: Lectures on Riemann surfaces
Publicació: New York: Springer-Verlag, cop. 1981
Autor: Gray, Jeremy
Títol: Linear differential equations and group theory from Riemann to Poincaré 2nd ed.
Publicació: Boston: Birkhäuser, cop. 2000
Autor: Gunning, R. C. (Robert Clifford)
Títol: Lectures on Riemann surfaces, Jacobi varieties [preliminary informal notes of university courses and seminars in mathematics]
Publicació: Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972
Autor: Hitchin, N. J.
Títol: Integrable systems twistors, loop groups, and Riemann surfaces
Publicació: Oxford: Clarendon Press, cop. 1999
Autor: Ivic, A.
Títol: Lectures on mean values of the Riemann zeta function
Publicació: Berlin: Springer-Verlag, cop. 1991
Autor: Jost, Jürgen
Títol: Compact riemann surfaces an introduction to contemporary mathematics
Publicació: Berlin: Springer, cop. 1997
Autor: Karatsuba, A. A. (Anatoliói Alekseevich)
Títol: The Riemann zeta-function
Publicació: Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1992
Autor: Laugwitz, Detlef
Títol: Bernhard Riemann, 1826-1866 turning points in the conception of mathematics
Publicació: Boston: Birkhäuser, cop. 1999
Títol: The Legacy of Norbert Wiener a centennial symposium In honor of the 100th anniversary of Norbert Wiener's birth, October 8-14, 1994, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts
Publicació: Providence: American Mathematical Society, cop. 1997
Autor: Miranda, Rick
Títol: Algebraic curves and Riemann surfaces
Publicació: [Providence]: American Mathematical Society, cop. 1995
Autor: Monastyrsky, Mikhail Ilich
Títol: Riemann, topology, and physics 2nd ed.
Publicació: Boston: Birkhäuser, cop. 1999
Autor: Narasimhan, Raghavan
Títol: Compact Riemann surfaces
Publicació: Basel: Birkhäuser Verlag, cop. 1992
Autor: Patterson, S. J.
Títol: An Introduction to the theory of the Riemann zeta-function
Publicació: Cambridge: Cambridge University Press, 1995
Autor: Pfeffer, Washek F.
Títol: The Riemann approach to integration local geometric theory
Publicació: Cambridge: Cambridge University Press, 1993
Títol: La Possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique deuxième partie mémoires publiés après la mort de Riemann sur..mémoires de la Société Royale des Sciences de Göttingue
Publicació: 1867?
Nota: "Ce Mémoire a été présenté par l'auteur, en 1854, à la Faculté de Philosophie pour son habilitation à l'Université de Göttingue."
Autor: Reyssat, Eric
Títol: Quelques aspects des surfaces de Riemann
Publicació: Boston: Birkhäuser, cop. 1989
Autor: Riemann, Bernhard
Títol: Gesammelte matematische werke, wissenschaftlicher nachlass und nachträge Collected papers nach der ausgabe von Heinrich Weber und Richard Dedekind neu herausgegeben von Raghavan Narasimhan
Publicació: Berlin: Springer-Verlag Leipzig BSB B. G. Teubner, cop. 1990
Autor: Riemann, Bernhard
Títol: Oeuvres mathématiques
Publicació: Sceaux: Jacques Gabay, cop. 1990
Autor: Riemann, Bernhard
Títol: Riemanniana selecta
Publicació: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000
Autor: Springer, George
Títol: Introduction to Riemann surfaces
Publicació: New York: Chelsea Publishing Company, cop. 1981
Autor: Titchmarsh, E.C.
Títol: The theory of the Riemann zeta-function
Publicació: Oxford [Oxfordshire]: Clarendon PressNew York: Oxford University Press, 1986
Biblioteca Digital

NOTA IMPORTANT: Per accedir als continguts de la Biblioteca digital de la UPC cal tenir instal·lat el "Botó eBIB" al navegador. Més informació a: http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/ebib(obriu en una finestra nova)

 


Bases de dades - Catàlegs - Videoteca


 

BASES DE DADES

TERMES

TRADUCCIÓ

MATHSCINET

Cauchy-Riemann equations Equacions de Cauchy - Riemann

Curvature of Riemannian manifolds Curvatura de les varietats Riemannianes

Hirzebruch-Riemann-Roch theorem Teorema de Hirzebruch-Riemann-Roch

Riemann curvature tensor Curvatura del tensor de Riemann

Riemann hypothesis Hipòtesi de Riemann
Riemann integral
Integral de Riemann

Riemann lemma Lema de Riemann

Riemann mapping theorem Teorema de l'aplicació de Riemann

Riemann matrix Matriu de Riemann

Riemann method Mètode de Riemann

Riemann series theorem Teorema de la sèrie de Riemann -
Riemann sphere Esfera de Riemann

Riemann sums Sumes de Riemann

Riemann surface Superfície de Riemann

Riemann  Zeta function Funció Zeta de Riemann

Riemann-Hilbert problem Problema de Riemann-Hilbert

Riemann-Hurwitz formula Fórmula de Riemann - Hurwitz

-

Riemannian geometry Geometria de Riemann

Riemannian manifold Varietat de Riemann

Riemannian tensor Tensor de Riemann

Riemann-Lebesgue lemma Lema de Riemann - Lebesgue

Riemann-Liouville differintegral Diferintegral de Riemann - Liouville

Riemann-Roch theorem Teorema de Riemann - Roch

Riemann's differential equation Equació diferencial de Riemann

Riemann-Siegel theta function Funció Theta de Riemann - Siegel

-

Riemann-Stieltjes integral Integral de Riemann - Stieltjes

Riemann-von Mangoldt formula Fórmula de Riemann - Von Mangoldt

 

CATÀLEGS

TERMES

UPC

CBUC

Funció Zeta

Geometria de Riemann
Riemann (Friedrich or Bernhard)
Riemann, Integrals de
Riemann-Hilbert, Problemes de
Riemann-Roch, Teorema
Riemann, Superfícies de
Riemann, Varietats de

FACSÍMILS

 

VIDEOTECA


VIDEOS FME:


 

ALTRES VIDEOS:


Glossari

Aquest glossari és una mostra dels termes més representatius de John Von Neumann. Les definicions han estat extretes de les següents bases de dades:

Wolfram Science (WOLFRAM)
Wikipedia en anglès (WIKIPEDIA-EN)
Wikipedia en castellà (WIKIPEDIA-ES)
Oxford Reference Online (ORO)

Cauchy - Riemann equations

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Curvature of Riemannian manifolds

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Hirzebruch - Riemann - Roch theorem

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann curvature tensor

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann hypothesis

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann integral

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann Lema

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann mapping theorem

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann matrix

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann method

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann series theorem

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann sphere

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann sums

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann surface

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann Zeta function

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann - Hilbert problem

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann - Hurwitz formula

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemannian geometry

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemannian manifold

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemannian tensor

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann Lebesgue lemma

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann Liouville differintegral

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann - Roch theorem

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann's diferential equation

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann - Siegel theta function

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann Stieltjes integral

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO

 

Riemann - Von Mangoldt formula

WOLFRAM WIKIPEDIA-EN WIKIPEDIA-ES ORO
Enllaços d'Interès

AGENDA | BIOGRAFIES | CRONOLOGIES | IMATGES | ALTRESAGENDA D’ACTIVITATS RELACIONADA AMB BERNHARD RIEMANNBIOGRAFIESCRONOLOGIESIMATGESALTRES