Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Concurs Planter de sondeigs i experiments / Com han de ser els treballs?

Com han de ser els treballs?

Com han de ser els treballs presentats al concurs?

Els participants en el Planter de Sondeigs i Experiments realitzaran un treball d'estadística, que es pot definir com el procés de donar resposta a una pregunta rellevant utilitzant tècniques estadístiques, el resultat del qual es presenta mitjançant un informe escrit.
El treball ha de tenir dues parts (anteriors a la redacció de l'informe escrit): recollida de dades, d'una banda, i descripció i anàlisi estadística d'aquests, de l'altra.

La participació en el concurs consisteix en el lliurament de:  Formulari de dipòsit

 1. Informe escrit (amb una extensió d'unes 20 pàgines) en format PDF.
 2. Portada de treball per separat, en format JPG o PNG (per poder fer un recull audiovisual en l'acte de lliurament dels premis).
 3. Presentació del treball en format audiovisual (en format vídeo de durada màxima 5 minuts o bé enllaç que pot estar pujat a qualsevol plataforma digital: Youtube, Vimeo, etc.) novetat 2022
 4. Annexos, en format lliure (opcional)
 5. La mida de tots els arxius no pot superar els 30 MB

A l'informe (i també a la presentació) s'han d'especificar:

 1. L'objectiu de l'estudi,
 2. La manera com es porta a terme la recollida de les dades (segons el cas: disseny de l'enquesta i elecció dels individus enquestats, disseny i desenvolupament l'experiment, referència a la font de les dades i explicació del significat d'aquestes).
 3. La descripció i anàlisi de les dades,
 4. Els resultats obtinguts i
 5. Les conclusions de l'estudi.

 Les dades poden provenir d'una de les tres fonts següents:

 • Un sondeig dissenyat pel grup sobre...
  • Un tema d’interès general (exemples: Com ha afectat la crisi econòmica als joves? Com són els hàbits de consum de cultura dels joves?)
  • Un tema d’interès pel centre educatiu (exemples: Ajuda haver dormit bé i fer un bon esmorzar a millorar el rendiment acadèmic? Quin és el grau de satisfacció dels alumnes i professors del centre amb els serveis que ofereix els centre: cafeteria, reprografia, activitats extraescolars, etc?)
  • Un tema d'interès per l'entorn del centre (exemples: Quina opinió tenen els veïns sobre una proposta de transformació del barri feta per l'ajuntament? Es vota de manera diferent en les eleccions municipals, autonòmiques i estatals?). En aquest cas s’ha de fer una enquesta sobre aquest tema amb un qüestionari propi del treball.
 • Un pla experimental per comparar...
  • Dos o més productes (exemples: És possible distingir pel sabor refrescs de cola de dues marques diferents? Tenen la mateixa duració les piles de dues marques diferents, les quals tenen preus sensiblement diferents? Quina de dues formes diferents de construir avions de paper fa que els vols d'aquests siguin més llargs?)
  • Dos o més tractaments (exemples: Aguanten més temps les flors si en el gerro hi posem una aspirina? Serveix per a alguna cosa posar una cullereta dins d'una ampolla de cava oberta? Com creix més una planta, si li posem música clàssica, música electrònica o si no li posem res?)
  • O altres situacions similars (exemple: És possible distingir per la lletra si un text manuscrit correspon a un noi o a una noia?)
  • L’experiment plantejat pot estar relacionat amb alguna de les matèries que els estudiants estiguin cursant o potser tractar d’algun fenomen quotidià sobre el qual els estudiants es plantegin una pregunta rellevant que pugui ser resposta mitjançant un experiment amb l’estructura anterior.
 • Explotació de dades que els instituts oficials d’estadística i altres organismes ofereixen públicament als seus llocs web. Alguns exemples: