Comparteix:

Informació general

 

 • Els estudiants han d'estar matriculats a l'FME durant el període que realitzen les pràctiques externes.
 
 • Es pot signar un conveni de cooperació educativa per la durada completa d'un curs acadèmic (16 de setembre fins 15 de setembre de l'any següent), però és preferible fer-ho quadrimestralment.
 
 • L'horari de les pràctiques s'ha de coordinar amb l'horari de classes, de manera que el primer no interfereixi en el segon.
 
 • Per signar un conveni de cooperació educativa s’han de tenir superats, com a mínim, 120 ECTS de la titulació.
 
 • Es poden fer un màxim de 1800 h de pràctiques al llarg de tota la carrera i de 900 h de pràctiques durant un curs acadèmic.
 
 • Es recomana no superar les 20h/setmana de pràctiques, excepte:
 1.  Períodes no lectius (estiu).
 2. Casos excepcionals que s'hauran d'estudiar individualment.
 

 • Cal disposar de número de la seguretat social
 
 • Els convenis de cooperació educativa deixen de ser vigents automàticament en el moment que l'estudiant es titula i perd la vinculació amb la UPC, encara que la data de finalització del conveni sigui posterior.
 
 • Els convenis de cooperació educativa es poden donar de baixa abans de la data de finalització que hi consti, comunicant-lo a la Unitat de Relacions Laborals de l'FME i fent la modificació a l'aplicatiu
 
____________________________________________
Tel. (+34) 934015921