Comparteix:

Pràctiques curriculars vinculades al TFM

Les pràctiques externes dels estudiants del MAMME només poden ser curriculars si estan vinculades al TFM i compleixen les condicions següents:

 

  1. La signatura del conveni de cooperació educativa dona pas a la matrícula del TFM
  2. El projecte formatiu i el de realització del TFM són coincidents.
  3. La pràctica està tutoritzada pel director/a del TFM.
  4. En el total d'hores de pràctiques han d'estar incloses les hores de dedicació de l'estudiant al TFM a l'empresa.
  5. El màxim d'hores de pràctiques totals (600h) es poden superar fins a 225 h més.
  6. No és necessari presentar cap informe.

 

____________________________________________

Tel. (+34) 934015921