Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / VOLS ESTUDIAR A l'FME? / Grau de Matemàtiques - Acollida i tutoria

Grau de Matemàtiques - Acollida i tutoria

Al ser el Grau de Matemàtiques una titulació amb un nombre d'alumnes no gaire elevat, l'acollida, l’orientació acadèmica i les tasques de tutorització recauen principalment en la figura del Cap d'Estudis.

 Les accions que es duen a terme són les següents:

 

 • Jornades de Portes Obertes: S’organitzen una conjunta de la UPC i dues del propi centre, es realitzen el primer semestre de cada any i estan adreçades a l'alumnat de secundària i familiars. Tenen com a objectiu informar i orientar els futurs estudiants, per això, s'expliquen de forma més resumida alguns dels aspectes més rellevants del grau, la seva exigència i la vida acadèmica en general. Es realitza una breu visita a les instal·lacions de la Facultat , que inclou una presentació de la Biblioteca de la FME que duu a terme el propi personal de la mateixa

 • Presentació als estudiants de nou ingrés: La setmana abans de l'inici de curs, el Degà i el Cap d'Estudis fan una presentació als estudiants de nou ingrés del grau en la qual s’informa als nous estudiants sobre diversos aspectes de la vida universitària a l’ FME. D’entre aquests aspectes, destaca la necessitat d'estudiar cada dia i des del primer dia, A més a més, se'ls informa sobre el pla d’estudis en general, els resultats habituals en els exàmens, el funcionament de les comissions d’avaluació, la normativa de permanència, les activitats culturals, la Delegació d’estudiants, la Biblioteca de la FME, entre d’altres informacions.

 • Prova diagnòstica: Es fa per valorar el nivell dels estudiants de nou ingrés i poder seguir d' aprop el seu progrés, des de l'inici

 • Sessions introductòries als alumnes de nou ingrés: A l’inici de cada curs acadèmic la biblioteca organitza aquestes sessions amb l’objectiu bàsic d’oferir als alumnes de primer curs una visió general sobre la biblioteca i explicar quina és la missió d’aquesta dins dels seus estudis. Se’ls informa de l’existència de la biblioteca i sobre els serveis i els recursos que s’ofereixen per tal que els ajudin en el seu procés d’aprenentatge al llarg dels seus estudis, posant especial atenció al servei de préstec. Es vol aconseguir que els usuaris siguin el màxim autosuficients possibles pel que fa al coneixement dels espais de la biblioteca, la cerca i localització de documents al catàleg i la ubicació dels llibres als prestatges, així com que coneguin la normativa de la biblioteca.

 • Ronda d’entrevistes: Després dels primers exàmens parcials, el Cap d'Estudis efectua una ronda d ́entrevistes amb els estudiants de nova entrada que han tingut un rendiment irregular (els que suspenen més de dues assignatures). En elles s'indaga sobre els seus hàbits d'estudi, se'ls anima a perseverar i se'ls aconsella sobre aspectes particulars de les matèries que els resulten més problemàtiques.

 • Reunió amb els estudiants: Al final de cada quadrimestre, es realitza una nova reunió amb els estudiants que sigui necessari per aconsellar-los sobre la matrícula del següent curs.

 • Taller de Problemes: Paral·lelament a les classes reglades, en el primer quadrimestre del grau s'implementa el Taller de Problemes que consisteix en sessions de dues hores setmanals en les quals estudiants becaris del Màster o de doctorat resolen dubtes i problemes sobre el contingut d'aquestes assignatures.

 • Classes de reforç: Depenent del nombre d'estudiants que ho precisin, cada quadrimestre s'organitzen  classes  de  reforç  de  les  assignatures  dels  dos primers  cursos quadrimestrals del grau. Aquestes classes (dues hores setmanals per assignatura) són impartides per professors i la seva finalitat és ajudar als alumnes a superar amb èxit la fase inicial.

 • Assessorament del Cap d’Estudis: El Cap d'Estudis, en general, rep, assessora i aconsella a tots els estudiants sobre els assumptes de tipus acadèmic (seguiment del curs, rendiment, convalidacions, beques, Erasmus, convenis, ...) i també en totes aquelles qüestions acadèmiques que siguin pertinents, a demanda dels propis estudiants.

 • Assessorament dels professors: Els propis professors i responsables de les assignatures duen a terme tasques d'assessorament amb els seus alumnes.

 • Pla de Tutories entre iguals: A cada estudiant de darrer curs se li assignen dos o tres estudiants nous a fi que els aconselli i guiï en el seu primer any d’estudis.

En  tot  aquest  treball,  el  Cap  d'Estudis  compta  amb  l'assessorament  de  les comissions d'avaluació que es reuneixen en finalitzar cada curs quadrimestral.