Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa de Mentories entre iguals a l'FME

Programa adreçat a l'estudiantat de primer del Grau en Matemàtiques

Programa de Mentories FME per al Grau en Matemàtiques (curs 2018-2019)

El programa de mentories entre iguals (estudiantat de cursos superiors fan de “mentors” a l’estudiantat de primer curs) és un programa que es proposa paral•lel al de les tutories tradicionals – Pla d’acollida i d’acció tutorial (en el qual els tutors són professors/cap d’estudis).

A qui s’adreça
A tots els nous estudiants del Grau en Matemàtiques (GM). Es recomana tothom que hi participi i es farà convocatòria pública per assistir a les sessions col•lectives. Una vegada iniciat i presentat el programa, serà opcional si els estudiants volen continuar participant-hi.

Objectiu
Acollir els estudiants de nou ingrés del (GM) per acompanyar-los en la transició Batxillerat-Universitat i facilitar-la seva ràpida integració en la vida universitària FME-UPC. Aspectes a tractar:

  • Conèixer l’FME i la UPC: presentació “institucional” de web FME, intranet, entorn de gestió acadèmica i TIC, tràmits administratius, Campus Sud...
  • Conèixer activitats extra-acadèmiques: presentació de la Delegació d’estudiants, assemblea FME, activitats que s’organitzen a la franja cultural com teatre, música, esports, Club de Go, torneig Trivial...
  • Aclarir tots els dubtes, preguntes, consultes, demandes... del nou estudiantat.

Persones implicades
-    El cap d’estudis de Matemàtiques de l’FME
-    Estudiantat del GM de cursos superiors.
-    Unitat de Relacions Externes i Suport a la Direcció de la UTGAM.

Es proposa que “estudiantes mentores” segueixin ”estudiantes” de nou ingrés com a acció específica de suport a les vocacions “STEM” de les noies i poder detectar si hi ha inquietuds i preocupacions específiques de gènere. 

Benefici pels Mentors/es (novetat curs 2018-2019) Icona_Nou

L'estudiantat del Grau en Matemàtiques que participin com a mentors/es podran demanar 2 ETCS de reconeixement per activitats d'extensió Universitària. Més informació

Preparació prèvia del programa
Es realitzarà una trobada inicial del cap d’estudis de Matemàtiques amb els mentors per a presentar el programa, distribuir-se els estudiants, concretar els temes que es tractaran a les sessions conjuntes i posar en comú els possibles dubtes sobre el programa.

Organització
2 trobades “conjuntes” entre mentors amb tot el grup, sota la coordinació del cap d’estudis de Matemàtiques.

1a a inici de curs: (data a determinar, principis de curs)
Sessió introductòria on es presentarà:

  • WEB i intranet FME: presentació institucional a càrrec del cap d’estudis + personal gestió acadèmica + unitat Relacions externes
  • Delegació d’estudiants (activitats extra-acadèmiques)
  • Distribució dels estudiants entre els mentors/es i trobada “en petit comitè” entre ells per intercanviar-se correus i atendre primers dubtes.

2a després de parcials: (data a determinar, després de parcials del 1Q)

  • Sessió més acadèmica, de dubtes assignatures i de suport i ànim en funció dels resultats dels parcials.

A part d’aquestes dues reunions conjuntes, els mentors/es i els estudiants podran trobar-se les vegades que calgui, en base a les necessitats i a la disponibilitat d’ambdues parts.

Valoració del programa
Es farà una segona trobada entre el cap d’estudis de Matemàtiques i tots els mentor/es per a fer una valoració de com ha anat l’experiència, posar en comú temes i coses a millorar i comentar si cal perllongar la mentoria durant el 2Q.

Per a més informació, us podeu adreçar a deganat.fme@upc.edu