Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa de Mentories

Prova pilot adreçat al Grau en Matemàtiques per al curs 2017-2018

Programa de Mentories FME per al Grau en Matemàtiques (curs 2017-2018)

El programa de mentories entre iguals (estudiantat de cursos superiors fan de “mentors” a l’estudiantat de primer curs) és un programa que es proposa paral•lel al de les tutories tradicionals – Pla d’acollida i d’acció tutorial (en el qual els tutors són professors/cap d’estudis).
Es preveu que el programa cobreixi tot el primer quadrimestre i en funció de la valoració que se’n faci, es podria perllongar durant el 2Q.

A qui s’adreça
A tots els nous estudiants del Grau en Matemàtiques (GM). Es recomanarà tothom que hi participi i es farà convocatòria pública per assistir a les sessions col•lectives. Una vegada iniciat i presentat el programa, serà opcional si els estudiants volen continuar participant-hi.

Objectiu
Acollir els estudiants de nou ingrés del (GM) per acompanyar-los en la transició Batxillerat-Universitat i facilitar-la seva ràpida integració en la vida universitària FME-UPC. Alguns temes a tractar:

 • Conèixer l’FME i la UPC: presentació més “institucional” de web FME, intranet, entorn de gestió acadèmica i TIC, tràmits administratius, Campus Sud...
 • Conèixer activitats extra-acadèmiques: presentació de la Delegació d’estudiants, assemblea FME, activitats que s’organitzen a la franja cultural com teatre, música, esports, Club de Go, torneig Trivial...
 • Aclarir tots els dubtes, preguntes, consultes, demandes... dels nous estudiants.


Persones implicades
-    El cap d’estudis de Matemàtiques de l’FME
-    Estudiantat del GM de cursos superiors. Per al curs 2017-2018, s'hi han presentant 14 estudiants del GM (+6 estudiants CFISOS en llista d’espera) s’han ofert com a mentors dels 53 estudiants de nou ingrés del GM (això significa uns 3 ó 4 pax per cada mentor/a).
-    El programa compta amb el suport de la Unitat de Relacions Externes i Suport a la direcció de la UTGAM.

Es proposa que “estudiantes mentores” segueixin ”estudiantes” de nou ingrés com a acció específica de suport a les vocacions “STEM” de les noies i poder detectar si hi ha inquietuds i preocupacions específiques de gènere. 

Preparació prèvia del programa
Trobada inicial del cap d’estudis de Matemàtiques amb els mentors per a presentar el programa, distribuir-se els estudiants, concretar els temes que es tractaran a les sessions conjuntes i posar en comú els possibles dubtes sobre el programa. La reunió serà el 13/09/2017 a les 13.30 h a l’aula 004 de l’FME.

Organització
2 trobades “conjuntes” entre mentors amb tot el grup, amb la coordinació del cap d’estudis de Matemàtiques.

1a a inici de curs: Dimecres 20/09/2017 a les 12.30 h a l’aula 001
Sessió introductòria on es presentarà:

 • WEB i intranet FME: presentació institucional a càrrec del cap d’estudis + personal gestió acadèmica + unitat Relacions externes
 • Delegació d’estudiants (activitats extra-acadèmiques)
 • Distribució dels estudiants entre els mentors/es i trobada “en petit comitè” entre ells per intercanviar-se correus i atendre primers dubtes.

2a després de parcials:  Icona_Nou Dilluns 27/11/2017 a les 13 h a l’aula 002 Icona_Nou

 • Sessió més acadèmica, de dubtes assignatures i de suport i ànim en funció dels resultats dels parcials

A part d’aquestes dues reunions conjuntes, els mentors/es i els estudiants podran trobar-se les vegades que calgui, en base a les necessitats i a la disponibilitat d’ambdues parts.

Valoració del programa
Es farà una segona trobada entre el cap d’estudis de Matemàtiques i tots els mentor/es per a fer una valoració de com ha anat l’experiència, posar en comú temes i coses a millorar i comentar si cal perllongar la mentoria durant el 2Q.
La reunió tindrà lloc dimecres 7/02/2018 a les 13.30 h a la sala de juntes de l’FME.

Resum/Calendari de les accions:

 1. Setmana del 28 d’agost 2017: Tramesa correu electrònic a tots els mentors/es- presentació programa i convocatòria 1a reunió interna.
 2. 13/09/2017: Trobada prèvia mentors/s + cap d’estudis de Matemàtiques
 3. 20/09/2017: 1a sessió conjunta mentors/es+ estudiants + cap d’estudis de Matemàtiques
 4. Icona_Nou 27/11/2017: 2a sessió conjunta mentors/es + estudiants + cap d’estudis de Matemàtiques Icona_Nou
 5. 7/02/2018: Trobada valoració programa mentors/s + cap d’estudis de Matemàtiques

Per a més informació, us podeu adreçar a deganat.fme@upc.edu

Programa Mentories FME en pdf