Comparteix:

Programa de Mentories entre iguals a l'FME

Programa adreçat a l'estudiantat de primer del Grau en Matemàtiques

Programa de Mentories FME per al Grau en Matemàtiques (curs 2023-2024)

El programa de mentories entre iguals (estudiantat de cursos superiors fan de “mentors” a l’estudiantat de primer curs) és un programa paral•lel al de les tutories tradicionals, l'anomenat Pla d’acollida i d’acció tutorial (en el qual els tutors són professors/cap d’estudis). Aquesta acció es va iniciar de manera pilot el curs 2017-2018.

A qui s’adreça

A tots els nous estudiants del grau en Matemàtiques (GM). Es recomana tothom que hi participi, es fa convocatòria oberta i l'estudiantat de primer curs es podrà inscriure al programa durant la sessió de benvinguda emplenant un formulari via google forms (tancat)
 

Objectiu

Acollir els estudiants de nou ingrés del (GM) per acompanyar-los en la transició Batxillerat-Universitat i facilitar la seva ràpida integració en la vida universitària FME-UPC.
  • Conèixer l’FME i la UPC: presentació “institucional” de web FME, intranet, entorn de gestió acadèmica i TIC, tràmits administratius, Campus Sud...
  • Conèixer activitats extra-acadèmiques: presentació de la Delegació d’estudiants, assemblea FME, activitats que s’organitzen a la franja cultural com teatre, música, esports, Club de Go, torneig Trivial...
  • Aclarir tots els dubtes acadèmics del nou estudiantat: recomanacions per la tria d'assignatures al 2Q, consultes sobre professorat, preparació d'exàmens...

 Persones implicades

-    El/la cap d’estudis de Matemàtiques de l’FME
-    Estudiantat del GM de cursos superiors.
-    Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de la UTGAM.

Es proposa que “estudiantes mentores” segueixin ”estudiantes” de nou ingrés com a acció específica de suport a les vocacions “STEM” de les noies i poder detectar si hi ha inquietuds i preocupacions específiques de gènere. 

 Qui i com es pot ser Mentor/a i quin benefici comporta (curs 2023-2024) 

Poden ser mentors/es els estudiants del grau en Matemàtiques de 3r, 4t i addicionalment, també de 2n curs. Es farà una crida a principi de curs i per confirmar la participació cal emplenar formulari d'inscripció. (tancat)

L'estudiantat del GM que participi com a mentors/es podran demanar 1 ETCS de reconeixement per activitats d'extensió Universitària. Més informació

 Organització

3 trobades “conjuntes" (en principi, presencials) mentors/es i mentoritzas/des sota la coordinació del/de la cap d’estudis de Matemàtiques.

1a trobada conjunta inici de curs: (28 de setembre 2023 a les 13h40 h- sala d'actes FME)
Sessió introductòria on es presentarà:

  • WEB i intranet FME: presentació institucional a càrrec del cap d’estudis + personal gestió acadèmica + unitat Relacions externes.
  • Delegació d’estudiants (activitats extra-acadèmiques)
  • Distribució dels estudiants entre els mentors/es ("matxing") i trobada “en petit comitè” entre ells per intercanviar-se correus i atendre primers dubtes.

2a després de parcials 1Q: (data i lloc a determinar)

  • Sessió més acadèmica, de dubtes assignatures i de suport i ànim en funció dels resultats dels parcials.

3a després de parcials 2Q: (data i lloc a determinar)

  • Sessió més acadèmica, de dubtes assignatures i de suport i ànim en funció dels resultats dels parcials.

A part d’aquestes reunions conjuntes, els mentors/es i els estudiants podran trobar-se les vegades que calgui, d'acord amb les necessitats i a la disponibilitat d’ambdues parts.

Valoració, tancament del programa i procediment pel reconeixement de crèdit 

Els mentors i mentores hauran d'emplenar una enquesta de valoració de caràcter obligatòria i justificar l'assistència a les reunions plenàries per fer el tancament de l'activitat i procedir al reconeixement del crèdit. Una vegada acabat el curs, les persones que hagin superat aquestes accions,  se'ls reconeixeran a PRISMA. I en l'apartat "Expedient" de l'E-secretaria es veurà reconegut aquest ECTS en la darrera matrícula del GM els crèdits associats a aquesta activitat.

Testimonis destacats d'alguns mentors/es i mentoritzats/des del curs 2022-2023 Extrets de les enquestes de valoració

A mi l'experiència de mentor m'ha encantat. És cert que els meus dos mentoritzats no m'han necessitat gaire (han fet un bon cercle d'amistats i contactes) però m'ha agradat resoldre'ls els dubtes que els anaven sorgint i animar-los: abans dels exàmens, durant èpoques d'estudi, quan suspenien exàmens, quan es desenganxaven de les assignatures...

Mentor curs 2022-2023

D'acord amb la meva experiència, entrar a la universitat (i sobretot a l'FME) és un canvi gegantí amb el batxillerat. Estar al costat dels meus mentoritzats pel que necessitessin m'ha fet sentir que estava ajudant-los a viure l'experiència universitària, a gaudir de la carrera i la facultat. En certa manera, he sentit que els estava donant el suport (o com a mínim ho intentava) que a mi m'hagués agradat tenir quan vaig entrar, gairebé com si ajudés el meu jo de 2 anys enrere.

Adrià, mentor curs 2022-2023

 Per a més informació, us podeu adreçar a deganat.fme@upc.edu