Vés al contingut (premeu Retorn)

Història i dades

18 anysHistòria i dadesProtagonistesEdicionsImatges

Història i dades

UNA MICA D'HISTÒRIA

El curs 2003-2004, en què es commemorava el 150è aniversari del naixement del matemàtic francès Jules Henri Poincaré, la Factultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (FME) va convocar per primer cop el Premi Poincaré al millor treball de recerca de batxillerat en matemàtiques. El balanç de la primera edició del premi va ser tan positiu, quantitativament i qualitativament, que el jurat va acordar demanar a l'FME la convocatòria anual del Premi Poincaré.

Impulsat inicialment per l'equip deganal encapçalat pel degà Sebastià Xambó, el Premi Poincaré compleix els seus 18 anys l'any 2021. Han estat 17 edicions sota la supervisió de tres equips deganals diferents que han mantingut intacte el compromís de convocar el premis any rere any: entre 2003 i 2008 (Sebastià Xambó com a degà i Margarida Mitjana com a vicedegana de Pormoció), entre 2009-2014 (Jordi Quer com a degà i Bernat Plans i Jaume Soler com a vicedegans de Promoció) i entre el 2015 fins a l'actualitat, sota el mandat del Jaume Franch com a degà i amb Jaume Soler i Josep Burillo com a vicedegans de Promoció. 

El premi neix amb dos objectius inicials i un de principal: per una banda fomentar l'interès dels estudiants de secundària per les matemàtiques i l'estadística; de l'altra, incentivar i donar valor la tasca educativa del professora de secundària en aquestes àrees de coneixement. Tanmateix, però, el Premi Poincaré ha estat un factor de visibilització de jove talent matemàtic d'arreu de Catalunya i ha estat una important via d'accés per atraure alumnat, no només per estudiar matemàtiques a l'FME sinó també per estudiar altres disciplines a la UPC.

El jurat del premi ha estat un dels vèrtex importants de l'activitat, que també ha anat canviant de composició i evolucionant al llarg d'aquests 18 anys.

Dues fites a destacar: Des de l'any 2017, el premi compta amb la col·laboració de la Fundació Cellex- Càtedra Mir-Puig, amb la qual cosa es va poder incrementar la dotació pressupostària dels premis, fent-los més atractius. 

L'any 2018 s'estableix un acord amb la revista TEMat (publicació electrònica d'articles divulgatius escrits per estudiants de matemàtiques d'arreu de l'estat Espanyol) per publicar una adaptació dels treballs guanyadors dels Premis Poincaré, una gratificació afegida a l'obtenció del propi premi en metàl·lic.

 

EL PREMI EN DADES

Des que es van iniciar els premis Poincaré, 905 alumnes de batxillerat hi han presentat els seus treballs de recerca. La majoria han estat treballs individuals, tot i que, en més d'una ocasió, s'han presentat i, fins i tot han estat guardonats, treballs amb més d'una autoria. En xifres absolutes, els premis Poincaré han tingut 

Aquestes dades, a part de mostrar l'èxit de convocatòria dels premis al llarg d'aquestes 17 edicions, escenifica que els premis Poincaré no han estat limitats a un petit nombre de tutors i d'instituts. Des del jurat s'han valorat treballs provinents de centres tant públics com privats i de diverses parts de Catalunya. És més, al 2017 un estudiant de Múrcia, el Pablo Nicolás Martínez, va presentar-hi el seu treball i no només això, sinó que, a més, va guanyar el segon premi d'aquesta edició.

L'abast geogràfic dels premis es pot apreciar en el fet que hi ha hagut guardonats i guardonades del premi en 22 de les comarques de Catalunya. El següent gràfic ho mostra, precisant el nombre de guanyadors en cadascuna d'aquestes 22 comarques:

En totes les edicions hi han participat tant nois com noies. Ha estat en la 18a edició on s'ha acomplert la fita de participació paritària (35 noies i 34 nois). En dades absolutes, un 36.69% de les guanyadores han estat noies, xifra ques manté pràcticament constant amb el percentatge de guardonades que han acabat estudiant a l'FME, tal com mostren les següents gràfiques:


A part de tot això, fent un anàlisi de les trajectòries acadèmiques dels guardonats i guardonades, posa de manifest que una bona part han acabat formant part del planter UPC i, més específicament, FME. Tal com mostren els dos següents gràfics circulars, més d'un 42% dels guardonats i guardonades han acabat passant per la UPC i un 21.3% per l'FME.

Però, on han anat a parar tots aquests nois i noies, de què treballen o què estudien actualment? El següent wordcloud ens dona un petit resum de les institucions o empreses on es troben actualment:

 


ELS NOSTRES TOPS 18

18 anys dels premis Poincaré han vist passar molts tutors/es i instituts. Els premis, a més de ser un reconeixement al treball fet per l'alumnat, també vol posar en valor el treball i acompanyament dels seus tutors/es i centres docents. Així doncs, com a reconeixement a totes aquestes persones indispensables en tot treball de recerca i en honor als 18 anys del Premi, s'ha elaborat un llistat de TOP 18 centres i tutors/es que han estat més guardonats:

TOP 18 TUTORS I TUTORES

taula-tutors.png

 

TOP 18 CENTRES DOCENTS

taula-instituts.png