Comparteix:

Reserva d'armariets


La Facultat posa a la vostra disposició un servei d'armariets perquè hi pugueu deixar les vostres coses durant el curs. Aquestes sol·licituds s'hauran de fer per a cada curs, per tal que hi hagi igualtat de possibilitats per a tothom.

 

Calendari:

Curs 2023-2024:

Sol·licituds d’armariets

Del 10 al 13 de setembre (inclosos) de 2023

Lliurament dels armariets/claus

Del 15 al 17 de setembre de 2023

Retorn de les claus

De l’1 de juny al 15 de juliol de 2024

Procediment:

Podeu sol·licitar-ne un, dins el calendari establert, des de la intranet de l'FME.

Normativa:

El preu d’aquest servei és de 8 euros + 12 en concepte de fiança que es reemborsaran al tornar la clau. L’import de la fiança es reemborsarà en el moment de la devolució de la/les clau/s, que haurà de ser com a molt tard el 15 de juliol. A partir d’aquesta data no es retornarà la fiança.

L’adjudicació es fa per ordre cronològic, i tenint en compte si es sol·liciten  armariets d’una o dues claus.

Un cop assignat l’armariet, l’estudiant rebrà un missatge amb les indicacions per recollir la/es clau/s dins dels terminis establerts.

L’estudiant s’emporta la/es seva/es clau/s previ pagament de 20 € i signa un rebut.

Si algú demana un armariet per aquest però no ha retornat la clau del curs anterior, només se  li assignarà armariet  si han quedat  lliures després d’assignar totes les peticions. Si no fos possible, passarà a formar part de la llista d’espera.