Comparteix:

Govern i representació


Com tots els centres docents de la UPC, l'FME té un reglament propi on es defineix l'estructura de govern i de gestió del centre.
En aquest reglament s'especifica la composició i les competències de cadascun dels òrgans de govern, així com el procediment d'elecció dels representants dels col·lectius que formen la comunitat del centre: personal docent i investigador, estudiantat i personal d'administració i serveis.

El reglament vigent actualment va ser aprovat per Consell de Govern l'Octubre de 2013, amb la modificació de l'article 12 aprovada per Consell de Govern al Desembre de 2016.