Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissions consultives

Comissió Acadèmica del grau en Matemàtiques (CAGM)

La composició actual de la CEAGM, aprovada a la reunió de Junta de Facultat del 19 de desembre de 2018, és:

Degà Jaume Franch Bullich
Cap d'Estudis de Matemàtiques Anna de Mier Vinué
Dos membres del PDI proposats pel degà entre el professorat

amb vinculació activa al GM i referendats per la Junta de Facultat

Pere Pascual Gainza

Jordi Quer Bosor

Dos membres del PDI del Departament de Matemàtiques escollits per i entre els representants electes d'aquest departament a la Junta de Facultat

Maria Teresa Martínez-Seara Alonso

Oriol Serra Albó

Dos membres del PDI dels altres departaments escollits per i entre els representants electes d'aquests departaments a la Junta de Facultat

Sonia Fernández Méndez

Salvador Roura Ferret

Comissió acadèmica del Màster en Estadística i Investigació Operativa MESIO UPC-UB  - ORGMEIO

Composició actual de l'ORGMEIO:

Coordinadora UPC del MESIO UPC-UB Marta Pérez Casany
Coordinadora UB del MESIO UPC-UB Helena Chulià
Degà de l'FME Jaume Franch
Professor UPC Jordi Castro
Professor UPC Xavier Tort-Martorell
Professor UPC Esteve Codina
Professor UPC Klaus Langhor
Professor UPC Joaquim Gabarró
Professor UB Esteban Vegas
Professor UB Sergi Civit
Professor UB Josep-LLuís Carrasco
Professora UB Monsterrat Guillén
Professor UB Ernest Pons

Comissió acadèmica del Doctorat en Matemàtica Aplicada i el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (CADMAMAMME)

La composició actual de la CADMAMAMME, aprovada a la reunió de Junta de Facultat del 19 de desembre de 2018:

Degà Jaume Franch
Coordinador del programa de doctorat i coordinador del MAMME Juan José Rué Perna
Cap de la UTG d'Àmbit de les Matemàtiques Jaume Fusté
Representant dels estudiants Robert Cardona
Un representant de cada matèria del MAMME:
Àlgebra i Geometria Pep Burillo
Computació Científica Jose Muñoz
Equacions diferencials Marcel Guàrdia
Matemàtica discreta i Algorísmica Oriol Serra
Modelització en Enginyeria i Ciències Biomèdiques Gemma Huguet

Comissió d'Avaluació Interna (CAI)

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè d'Avaluació Interna), comitè aprovat en acord de Junta de Facultat del 19/07/2019.

Degà                                                      Jaume Franch Bullich PDI
Secretari acadèmic i responsable de qualitat

Jaume Martí Farré 

PDI
Cap de la UTG d'Àmbit de les Matemàtiques Jaume Fusté Pratdesaba PAS
Coordinadora màster d’Estadística MESIO UPC-UB Marta Pérez Casany PDI
Coordinador del Màster de Matemàtiques MAMME

Juan José Rué 

PDI

Tècnica de qualitat 

Sílvia Selva Ripoll 

PAS

Professora del màster de Matemàtiques MAMME 

Sonia Fernàndez Méndez PDI

Professor del màster de Matemàtiques MAMME  

Antoni Guillamón Grabolosa PDI

Professor del màster d’Estadística MESIO UPC-UB

Pedro Delicado Useros 

PDI
Professor del màster d’Estadística MESIO UPC-UB Jordi Castro Pérez PDI

Estudiant del màster de Matemàtiques MAMME

Pablo Oviedo Timoneda

Estudiant

Estudiant del màster d’Estadística MESIO UPC-UB

Pan Ye 

Estudiant

Comissió de Qualitat

La composició de la Comissió de Qualitat de l'FME està formada per:
  • L’equip deganal.
  • El president de la Delegació d’Alumnes de l’FME.
  • Un membre del PAS: Neus Salleras Grau
  • Dos membres del PDI escollits per i entre els representats electes del PDI a la Junta de Facultat Facultat: Francisco Javier Heredia Cervera i Mercè Mora Giné.

Comissió electoral de l'FME

Aprovada en Junta de Facultat del 19 de desembre de 2018

  • Titulars: Miguel Ángel Barja, Sonia Fernández, Mireia Ribera, Jordi Guillem Condom
  • Suplents: Anna de Mier Vinué, Francisco Javier Heredia, Jordi Aguilar i Nora Wieczorek