Comparteix:

Perfils de titulats LM: Empresa

Enllaços a pàgines amb informació sobre la trajectòria professional d'alguns llicenciats en matemàtiques de l'FME.

Banca i Finances

Consultoria

Informàtica

Altres empreses