Vés al contingut (premeu Retorn)

Master en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO UPC-UB) - Acollida i tutoria

 

L’acollida i acció tutorial al MESIO UPC-UB es concreta en diverses accions:


  • Cada estudiant del MESIO UPC-UB té assignat un professor tutor: Durant el procés d'admissió al MESIO UPC-UB a cada estudiant admès li és assignat un tutor: un professor del màster membre de la Comissió d'Admissió. Aquest professor tutor ja ha tingut oportunitat de conèixer l'expedient de l'alumne durant el procés d'admissió. L'assignació de tutor es fa per afinitat entre, per una banda, els interessos manifestats per l'alumne i la seva formació prèvia i, per l'altra, el perfil docent i investigador del tutor. Cada membre de la Comissió d'Admissió del MESIO UPC-UB acostuma a tutoritzar uns cinc estudiants cada any. A la carta d'admissió que el juliol reben els nous estudiants se'ls informa del nom i les dades de contacte del seu tutor i se'ls demana que es comuniquin amb ell o ella el més aviat possible. La primera tasca del tutor, i potser la més important, és orientar el nou alumne a l'hora de triar les matèries de les quals es matricularà el primer quadrimestre del màster, el setembre. El contacte alumne-tutor no es perd després i l'alumne sap que pot acudir al seu tutor quan tingui dubtes sobre la seva trajectòria al màster.

  • El/La director/a del màster com a referència addicional: Durant el curs els estudiants del MESIO UPC-UB es poden adreçar al responsable del màster (amb despatx a l´FME) per resoldre qualsevol problema o dubte. En particular l’estudiant pot demanar-li orientació a l’hora de triar tema i/o director/a pel seu Treball de Fi de Màster (TFM).

  • El paper de tutor del/de la director/a del Treball de Fi de Màster: L’última etapa de l’estudiant al MESIO UPC-UB és la realització del seu TFM. Una vegada que l´estudiant ha triat tema i director/a per al seu TFM, serà aquest/a qui li acabarà d’orientar acadèmicament.

  • Reunió de benvinguda als nous estudiants: Com a complement de l'assignació de tutors, l'acollida al MESIO UPC-UB es complementa amb una reunió amb els nous estudiants, que la Direcció del màster convoca la primera setmana de curs. En aquesta reunió es fa un recordatori dels llocs web del màster i de l'FME, per tal que tots els estudiants sàpiguen on poden trobar la informació del curs i de les assignatures i on han d'acudir per fer gestions de Secretaria. Se'ls informa també dels serveis informàtics que tenen a la seva disposició i es fa la presentació de la Biblioteca de l'FME.