Vés al contingut (premeu Retorn)

Circuit del procés

Treball fi d'estudis

1.- Oferta Treball Fi d'Estudis (TFE):

  • Modalitat A (centre), B (empresa) amb contracte laboral, C (erasmus-centre) i D (erasmus-empresa): Publicació de l’oferta la intranet de l'FME per part d'un professor UPC o, per titulacions interuniversitàries, un professor de l'altra universitat. 

  • Modalitat B (empresa) amb conveni cooperació educativa. Un cop tramitat el conveni, el TFE pot ser matriculat (aneu directament al pas 4)

2.- Sol·licitud del TFE per part de l'estudiant:

  • Intranet de l'FME: L'estudiant pot fer tantes sol·licituds com desitgi, que seran valorades pels responsables de les ofertes.

3.- Inscripció - Assignació del TFE per part del director/a o el ponent:

  • Intranet de l'FME): El responsable de l'oferta assigna el TFE a una de les sol·licituds rebudes, o bé directament a un estudiant. Si l'estudiant ha sol·licitat també altres ofertes, aquestes queden descartades.

4.- Matrícula del TFE:

  • Modalitats A, C i D: en el període de matrícula ordinari

  • Modalitat B (conveni): quan estigui tramitat el conveni

  • Modalitat B (contracte laboral): en qualsevol moment del quadrimestre.

5.- Elaboració del TFE per part de l'estudiant/a.

Cada TFE disposa d'un espai a la plataforma Atenea-TFE, per a documentar el procès.

També disposeu d'un model de plantilles i portades per les memòries.

6.- Dipòsit de la memòria del TFE per part de l'estudiant/a:

El dipòsit consta de dues parts, que s'han de realitzar dins els terminis fixats pel calendari del centre.

7.- Validació de la memòria del TFE per part del director/a o el/la ponent:

Atenea-TFE, en la data establerta al calendari de la facultat.

8.- Comunicació, per part del centre, del tribunal i data/hora de defensa als interessats, com a mínim una setmana abans de la defensa.

El tribunal tindrà accés a la memòria del TFE Atenea-TFE (Guia del tribunal).

9.- Defensa del TFE per part de l'estudiant:

En el període establert al calendari de l'FME

10.- Avaluació del TFE:

El tribunal qualificarà el TFE en base a la normativa del centre i el sistema de rúbriques de cada titulació.

El secretari del tribunal introduirà la qualificació final al sistema de gestió de la UPC.

11.- Publicació de la memòria:

Repositori de la UPC, respectant els acords  de confidencialitat, si escau.