Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases Planter 2010

Bases del 1er concurs Planter de Sondeigs i Experiments de l'FME

pie_chart_3.jpg   FME.jpg

Bases del 1er concurs  Planter de Sondeigs i Experiments
 

1. Convocatòria
La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC convoca el
1er concurs Planter de Sondeigs i Experiments
per treballs presentats per grups d’estudiants d’ESO i Batxillerat durant el curs 2009/10.

2. Participació
Poden participar-hi estudiants d’ESO i Batxillerat formant grups de grandària mínima de 3 i màxima de 8 estudiants. Cada grup haurà de comptar amb un tutor, un professor del seu centre, que supervisi el treball presentat. No hi ha limitació de concursants per un mateix centre, ni de treballs tutoritzats per un mateix professor. Només es permet una participació per estudiant.
3. Treball
Els participants realitzaran un treball que ha de tenir dues parts: recollida de dades, per una banda, i descripció i anàlisi estadística d'aquestes, per l'altra. Les dades poden provenir d’una de les tres fonts següents:
 • Un sondeig dissenyat pel grup sobre un tema d’interès general o d’interès pel centre educatiu i/o el seu entorn. En aquest cas s’ha de fer una enquesta sobre aquest tema amb un qüestionari propi del treball.
 • Un pla experimental per comparar dos productes, dos tractaments o altres situacions similars. L’experiment plantejat pot estar relacionat amb alguna de les matèries que els estudiants estiguin cursant o potser tractar d’algun fenomen quotidià sobre el qual els estudiants es plantegin una pregunta rellevant que pugui ser resposta mitjançant un experiment amb l’estructura anterior.
 •  Explotació de dades que els instituts oficials d’estadística (IDESCAT, INE, EUROSTAT) o organismes semblants ofereixen públicament als seus llocs web.
El que s'ha de lliurar és un informe (document de Word o similar, amb una extensió d'unes 20 pàgines) on s’ha d’especificar l’objectiu de l’estudi, la forma en què es duu a terme la recollida de les dades (segons el cas: disseny de l’enquesta i tria dels individus enquestats, disseny i desenvolupament de l’experiment, referència a la font de les dades i explicació del significat de les mateixes), la descripció i anàlisi de les dades, els resultats obtinguts i les conclusions de l’estudi. L'informe s'acompanyarà amb una presentació (document de Power Point o similar, preparat per una exposició d’uns 15 minuts de durada).
4. Inscripció
Per a participar en el Planter de Sondeigs i Experiments cal inscriure’s (entre el 20 de gener i el 8 de març de 2010) en el web de l’FME,
http://www.fme.upc.edu/futursestudiants/activitats-per-a-secundaria/planter,
omplint el formulari corresponent. La inscripció l’ha de fer el professor tutor del grup i ha d’incloure les dades de tots els estudiants participants.

Els participants podran consultar els seus dubtes en línia a un equip de professors assessors que posarà a la seva disposició la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC a l'apartat dedicat a consultes del web abans esmentat.

5. Lliurament dels treballs
Els treballs s’han de lliurar abans del 3 de maig de 2010 en format electrònic (pdf preferiblement) a l’adreça planter.fme@upc.edu. En l'assumpte s’haurà d'indicar el codi de treball que li hagi estat assignat.

Els treballs presentats han de ser inèdits. No s'admetran investigacions plagiades en part o en la seva totalitat. També s’invalidaran els treballs que no hagin estat realitzats pels alumnes.

6. Premis
Es concediran dos premis, un en cadascuna de les següents categories:
 • Categoria ESO,
 • Categoria Batxillerat.
Els premis consistiran en el següent:
 • Participants: Un ipod o similar per participant (màxim 8),
 • Tutor: Un lector de llibres electrònics o similar.
El Jurat pot atorgar les mencions que consideri oportunes.

Tots els coordinadors i estudiants participants rebran un Diploma que acrediti la seva participació en el Concurs.

7. Jurat i valoració dels treballs
L'organització del Planter de Sondeigs i Experiments realitzarà una preselecció dels treballs presentats. A continuació, un jurat constituït per dos professors de batxillerat i dos membres de l’equip deganal de l’FME determinarà els guanyadors per a cadascuna de les categories del concurs.

El Jurat valorarà especialment:
 • L'originalitat del tema escollit.
 • L'aplicació de l'Estadística en el disseny de la recollida de dades, en la descripció de les dades i en l’anàlisi de resultats.
 • L’informe final.
La decisió del Jurat serà inapel·lable i els premis poden ser declarats deserts a proposta d'aquest.

8. Lliurament de premis
Es realitzarà un acte públic a l’FME de la UPC, el divendres 28 de maig de 2010 a les 17:30, en què s'atorgaran els premis als guanyadors. En aquest acte es convidarà als grups premiats a exposar el seus treballs al públic.

9. Calendari
 • Inscripció: Des del 20 de gener fins el 8 de març de 2010.
 • Lliurament de treballs: Finalitza el 3 de maig de 2010.
 • Resolució del jurat: Es donarà a conèixer el 21 de maig de 2010, tant als guanyadors a través del tutor com mitjançant la seva publicació a la pàgina web de l'FME.
 • Lliurament de premis: El divendres 28 de maig de 2010 a les 17:30 a la Sala d’Actes de l’FME.

10. Publicació dels treballs
Els treballs premiats o que rebin alguna menció podran ser publicats, indicant els noms dels seus autors, a la pàgina web de l’FME, la qual cosa seria comunicada als professors tutors per correu electrònic.

11. Reserva de dret
L'FME es reserva el dret a modificar les condicions del concurs, en especial les dates previstes al calendari, o fins i tot a la seva possible anul·lació, sempre que concorri causa justificada. Aquestes modificacions serien fetes públiques a la seva pàgina web.

En cas d'haver-hi modificacions en els premis, l'FME farà tot el possible per atorgar altres premis de valor igual o superior que substitueixin els inicialment anunciats.

12. Acceptació de les bases del concurs
La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les seves bases.


Amb la col·laboració de:
logoub_fee.jpg         reccli        idescat3-línies-web.png   logodeio.jpg                  kantar_med_b_cmyk.gif

free web stats