Comparteix:

Visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) per a l'acreditació de l'FME

10/02/2016

La visita tindrà lloc el proper 19 de febrer i és el pas final del procés d'acreditació de les titulacions de l'FME. Està prevista una audència oberta de 15.30 h a 16 h.

A principis d'aquest 2016, l'FME ha estat immersa en el procés de preparació de l'autoinforme d'acreditació de les titulacions que gestiona (Grau en Matemàtiques i els dos màsters MAMME i MESIO UPC-UB).

Aquest procés s'emmarca en el fet que abans dels sis anys de la posada en funcionament del grau o del doctorat, i abans dels quatre en el cas dels màsters, les titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'acreditació, que consisteix en la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial. La valoració d’aquest procés es recull en lautoinforme d’acreditació que esdevé l’últim informe de seguiment de centre.

Aquest autoinforme serà analitzat per un Comitè d’Avaluació Externa, que serà qui emetrà un informe d’avaluació sobre la qualitat del programa educatiu, la visita del qual serà el proper 19 de febrer.