Comparteix:

S’aprova la creació del nou Departament de Matemàtiques de la UPC

09/10/2015

La proposta ha estat ratificada pel Consell de Govern de la UPC celebrat el 8 d'octubre del 2015

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat, entre cinc altres noves unitats, la creació del nou Departament de Matemàtiques de la UPC. En la mateixa sessió s’ha aprovat el Reglament Provisional que regirà el Departament,i s’ha nomenat el director, ambues coses amb vigència d’un any. Durant aquest any s’ha d’elaborar un reglament definitiu i celebrar eleccions a director.

L'equip directiu està format per:

  • Oriol Serra, director
  • Marta Casanellas, sotsdirecció de recerca
  • Jordi Guàrdia, sotsdirecció de docència
  • Jordi Saludes, sotsdirecció d’equipaments i TIC
  • Enric Ventura, sotsdirecció per a les seccions
  • Sebastià Martin, Secretari

Tot i que ja fa prop d’un any que es treballa en el procés de reestructuració de departaments, la posada en marxa efectiva del departament de matemàtiques demanarà un temps. Entre altres coses, cal que els Serveis Generals actualitzin les bases de dades, es posi en marxa la nova pàgina web del departament o s’iniciin els processos per constituir els òrgans de govern.