Comparteix:

La UPC signa un conveni marc amb la Real Sociedad Matemática Española-RSME

Aquest conveni té com a objectiu fomentar la realització d'accions conjuntes entre la RSME i la UPC, que fomentin la col·laboració cultural, científica i acadèmica entre les institucions signants.

La trobada va tenir lloc dimecres 22 de gener, va tenir com a signants el rector de la UPC Francesc Torres i el president de la Real Sociedad Matemática Española - RSME, Francisco Marcellán, i va comptar amb la presència de Jaume Franch, degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística-UPC i José Rodellar, director del Departament de Matemàtiques de la UPC.

Aquest conveni té com a objectiu fomentar la realització d'accions conjuntes entre la RSME i la UPC, que fomentin la col·laboració cultural, científica i acadèmica entre les institucions signants.

La col·laboració de les parts s'encaminarà a:

  • Realitzar i promoure conjuntament activitats com ara cursos, jornades, seminaris, conferències o exposicions que, per la seva temàtica, responguin als objectius assenyalats i que interessin a ambdues entitats.
  • Estimular els intercanvis d'idees i iniciatives per a un aprofitament mutu dels recursos que les dues entitats disposen per tal d'una major difusió cultural, científica i acadèmica.
  • Desenvolupar programes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.
  •  Col·laborar en qualsevol altre camp que pugui ser fixat de mutu acord.

La signatura s'emmarca dins dels acords que la RSME manté amb institucions acadèmiques de tot Espanya per promoure l'organització d'activitats conjuntes, estimular l'intercanvi d'idees i iniciatives, la col·laboració en programes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, així com en altres camps d'interès.