Comparteix:

Disponible l'enquesta per a l'estudiantat de nou ingrés - Curs 2016-2017 Facultat de Matemàtiques i Estadí­stica

21/09/2016

Ens resulta de gran utilitat conèixer l'opinió dels nous estudiants de l'FME de cara a millorar la informació i orientació prèvia que oferim des de la Facultat.

L’enquesta a l’estudiantat de nou ingrés té com a objectiu conèixer el perfil i la motivació de l’estudiantat que realitza la primera matrícula sobre l’elecció del seus estudis en aquesta universitat- Facultat.És un qüestionari anònim, per tant, el tractament que es farà de les respostes garanteix la confidencialitat i qualsevol informe final fruit d'aquest qüestionari només reflectirà els resultats globals.

Enllaç enquesta nou estudiantat curs 2016-2017 de l'FME

Gàcies per la vostra col·laboració. Trobareu els resultats d'anys anteriors aquí.